Revitalizácia zadného dvoru DSS Zavar- satelitného zariadenia 1 Trnava

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: O.Z. STROM

 

Názov projektu: Revitalizácia zadného dvoru DSS Zavar- satelitného zariadenia 1 Trnava

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Stromová 35 Trnava

 

Stručná anotácia projektu: V rámci revitalizácie zadného dvora v našom zariadení by sme chceli vytvoriť kvalitnejšie a príjemnejšie prostredie pre klientov s rôznym zdravotným a mentálnym postihnutím. Súčasťou projektu bude výsadba zelene, okrasných tráv a kvetov s využitím aj iných prírodných materiálov akými sú kamene či kôra. Súčasťou revitalizácie bude aj vytvorenie relaxačno- oddychovej zóny s hojdačkou a slnečníkmi. Do aktivít súvisiacich s projektom budú do značnej miery zapojení klienti pod odborným dohľadom pracovníkov pracovnej terapie. Začlenením klientov do realizácie projektu budú upevňované a rozvíjané ich psychomotorické zručnosti a kladný vzťah k životnému prostrediu.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je revitalizácia priestorov zadného dvora v rámci Domova socíalnych služieb na Stromovej ulici v Trnave. Na realizácii projektu by sa podieľali odborní zamestnanci zariadenia v spolupráci s klientami DSS. Realizácia projektu bude mať vplyv nielen na rozvíjanie kognitívnych schopností klientov, motorických zručností, ale aj na upevnenie sociálnych väzieb (vo vzťahu zamestnanec- klient alebo klient- klient). Medzi aktivity vedúce k naplneniu cieľa projektu patria: výsadba zelene (okrasná tráva, kvety a kríky), výsadba trávnika, osadenie slnečníkov a relaxačnej hojdačky.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do projektu by sme zapojili ostatných členov O.Z. STROM
Formou plágatu vyveseného vo vstupnom vestibule informuje o možnosti zapojenia sa do projektu a rodinných príslušníkov a priateľov klientov v DSS
Zverejnením v facebookovej skupine "Stromováci" informujeme taktiež priaznivcov O.Z. STROM o možnosti zapojenia sa do projektu

 

 


Rozpočet - 1 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - 5.-6. Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram