Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne

Dátum: 28 októbra, 2020

Názov predkladateľa: SEPTIMAVIA

 

 

Názov projektu: Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Verejný priestor pri cintoríne v časti Šaštín

 


Stručná anotácia projektu:
Zámerom je skultivovať verejný priestor pred cintorínom, ktorý susedí so Šaštínskou Kalváriou. Jedná sa o začiatok dlhodobejšieho plánu revitalizovať aj priestor kalvárie, kde sa stretáva historický, sakrálny a verejný rozmer.

 

 

Popíšte svoj projekt: Konkrétnym cieľom projektu je celková úprava pozemku o rozlohe 3232 m2, ohraničenie živým plotom o dĺžke 300 metrov a výsadba vhodných rastlín. V projekte žiadame len o hmotné zabezpečenie na nákup potrebného materiálu a rastlín. Dá sa predpokladať, že zrealizovaný dizajn bude utvárať charakter miesta ďalšie desaťročia. Realizovať sa bude v spolupráci občianskych združení, dobrovoľníkov a mesta. Predpokladané ukončenie projektu je november 2021.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Na príprave projektu budú spolupracovať členovia občianskych združení spoločne s predstaviteľmi samosprávy, s dobrovoľníkmi pri Bazilike.

 

 

 

 


Rozpočet - 6 200 eur Hodnotenie členov DF - 87/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - 1 070 Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram