Revitalizácia oddychovej zóny v centre obce Slovenská Nová Ves

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Lucia Lančaričová

 

Názov projektu: Revitalizácia oddychovej zóny v centre obce Slovenská Nová Ves

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Verejne priestranstvo v obci Slovenská Nová Ves

 

Stručná anotácia projektu: Revitalizácia oddychovej zóny v centrálnej časti obce Slovenská Nová Ves na vytvorenie atraktívneho,funkčného a bezpečného verejného priestoru využiteľného pre stretávanie občanov a trávenie voľného času

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je revitalizácia v súčasnosti nevyuzivaneho verejného priestranstva v obci najmä prostredníctvom dobrovoľníckej prace komunity občanov-výsadba a úprava zelene permakulturnym spôsobom,s ohľadom na povodne sa vyskytujúce sa druhý rastlín,vybudovanie bezpečného ohniska,pripadne vybudovanie dreveného prístrešku s príslušenstvom.Aktivita bude realizovaná s motívom vytvoriť atraktívny,funkčný a bezpečný priestor pre spoločensky a kultúrny život v obci-miesto pre v súčasnosti už existujuce podujatia uskutočňované v obci-športové podujatie Pome na Ronavu,prvomájový sprievod,deň detí,deň Zeme.Pouzitim modelu permakulturnej výsadby sa podporí obnova pôvodného ekosystému,zníži sa dopad ľudskej činnosti na prírodné prostredie,podporí sa estetická funkcia daného priestoru,prispeje sa k naplneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja s ohľadom na zachovanie a obnovu prírodného dedičstva.Vysadba zároveň bude slúžiť na environmentálnu výchovu deti a mládeže v obci(v blízkosti miesta určenia je novovzniknutá Materská škola.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Spoločne stretnutia členov komunity za účelom prerokovania postupov,brigády,webová stránka obce,facebookova stránka,komunikácia prostredníctvom skupiny cez aplikácie whatsap

 

 

 

 


Rozpočet - 3 700 eur Hodnotenie členov DF - 93/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram