Relaxačná záhrada pre verejnosť u františkánov

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Platforma pre verejné odpovede

 

Názov projektu: Relaxačná záhrada pre verejnosť u františkánov

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kvadrum - kláštora Františkánov, Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom je vytvoriť priestor pre duševnú a duchovnú relaxáciu verejnosti v zrekonštruovanej záhrade Kláštora Rehole menších bratov - Františkánov v Trnave a vytvoriť komunitu na základe spoločnej práce na obnovení a prevádzke záhrady medzi verejnosťou a členmi rádu františkánov.

 

 

Popíšte svoj projekt: Členovia Rehole menších bratov - Františkánov v Trnave sa rozhodli sprístupniť časť priestorov kláštora pre verejnosť. Konkrétne kvadrum (nádvorie so štvorcovým pôdorysom) - záhradnú časť kláštora. Neodmysliteľnou súčasťou väčšiny kláštorných komplexov boli v minulosti záhrady. Tieto boli považované nielen za miesta pokoja a rozjímania, ale boli aj miestami vzdelávania. V strede bol trávnik, ten ohraničovali záhony s výsadbami byliniek a kvitnúcich okrasných rastlín. Rekonštrukcia priestoru bude vykonaná dobrovoľníkmi z radov verejnosti za spolupráce s členmi rehole a za odborného dozoru odborníkov - architektov. Rekonštrukcia bude spočívať vo výsadbe zelene pod vedením záhradného architekta. Zároveň bude výsadba a rekonštrukcia záhrady rešpektovať zásady vybudovania dažďovej záhrady. To znamená zvedenie všetkej dažďovej vody na využívanie v záhrade. Tento ekologický aspekt rekonštrukcie bude slúžiť ako model budovania dažďových záhrad pre širokú verejnosť v Trnave. K tomuto ekologickému aspektu budú podávané výklady a rady pre záujemcov, ako takéto systémy budovať aj v rodinných domoch, resp. v budovách verejných inštitúcií. Po ukončení rekonštrukcie záhrady a osadení záhradného nábytku v nej bude záhrada využívaná ako kultúrne centrum pre produkciu komornej vážnej hudby, ako miesto na rozhovory pre poskytovanie duchovnej a duševnej útechy členmi Rehole menších bratov - Františkánov, na besedy s verejnosťou, na meditácie a relax, na oddych od stresu a hektického tempa dnešnej doby. V rámci ekológie bude možnosť konania exkurzií pre školy a študentov na tému budovania dažďových záhrad a ekologického riešenia manažmentu dažďových vôd.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Dobrovoľníci z radov verejnosti na výsadbu zelene a rekonštrukciu záhrady. Dobrovoľníci z radov verejnosti na údržbu a prevádzku záhrady.
Spoločnou prácou sa vytvorí komunita z členov radu Františkánov a verejnosti s kooperáciou s odborníkmi z oblasti architektúry.

 

 


Rozpočet - 8 500 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - 1 493 Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram