Prístrešok na bicykle

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Richard Packa

 

Názov projektu: Prístrešok na bicykle

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Šaštín - Stráže, ul. Štúrova 1115, areál základnej školy

 

Stručná anotácia projektu: V areáli ZŠ v Šaštíne, kde sa okrem výučby konajú aj športové a kultúrne akcie pre žiakov a verejnosť by sme chceli vybudovať prístrešok na bicykle, aby tam mohli byť bezpečne uložené aj pri nepriaznivom počasí. Je to jednorázová investícia, ktorú budú obyvatelia dlhodobo využívať. Deti by to viedlo k zdravšiemu spôsobu života, zvyšovaniu fyzickej zdatnosti, k ochrane životného prostredia.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je prilákať ešte viacej detí ako doteraz k využívaniu bicyklov ako zdravého a ekologického prostriedku dopravy do školy, na tréningy do telocvične a pod. K väčšiemu využívaniu bicyklov ich odrádza najmä daždivé počasie v jarnom a jesennom období. V dobe smart technológií by sa aspoň trochu zlepšila fyzická zdatnosť našich detí, znížilo by sa dopravné zaťaženie komunikácií rodičov, ktorý vozia deti do ZŠ autami, zároveň by sa znížila úroveň škodlivých plynov v ovzduší, čo nie je tiež zanedbateľné s ohľadom na zdravie obyvateľstva.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Prístrešok pre cca 50 bicyklov o veľkosti približne 4 x 6.20 metrov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Rodičia sú ochotný pomôcť pri realizácii s jednoduchými prácami ako je napríklad natieranie konštrukcií prístrešku.

 


Rozpočet - 5 900 eur Hodnotenie členov DF - 86/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram