PRÍRODA v záhrade - ZÁHRADA v prírode

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Kristína Bajtalová

 

 

Názov projektu: PRÍRODA v záhrade - ZÁHRADA v prírode

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Priestor dvora a parku ZŠ Leopoldov

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom nášho projektu je zatraktívnenie priestoru dvora školy v Leopoldove. Aktivitami projektu v priestoroch dvoch častí dvora, zriadime vybrané prírodné prvky k tvorbe „prírodných záhrad“, ktoré budú pre návštevníkov - žiakov a ich rodiny – nielen oddychovým priestorom, ale aj miestom na poznávanie a vzdelávanie zážitkovým a neformálnym spôsobom.
Súčasný, z veľkej časti nevyužitý dvor, sa prostredníctvom projektu môže stať parkom, triedou i záhradou súčasne. Aktivitami počas realizácie projektu a ich udržiavaním prinesieme do tohto priestoru viac života a možnosti jeho spoznávania.

 

 

Popíšte svoj projekt: Naším hlavným cieľom je podporiť na našej škole neformálne vzdelávanie a zážitkové učenie detí a žiakov. Toto učenie je hodnotné a trvácne vtedy, keď jeho aktéri pracujú spoločne na výstupoch vo všetkých jeho procesoch a spoločne tak od samotného plánovania až po realizáciu vytvárajú na základe spoločných snov ciele, ktoré zároveň aj realizujú. V súčasnosti je veľkým trendom tvoriť neprírodné priestory, ktoré často ľudia navštevujú iba formálne. Naopak, náš priestor sa môže stať obľúbeným a tvorivým a zároveň živým vďaka procesu, ktorým bude vznikať. Obsahovo, tématicky ho budú tvoriť práve žiaci, ktorí budú stanovené ciele i prakticky napĺňať. Aktivitami projektu chceme nielen deťom, ale aj ich blízkym ukázať prírode blízke riešenia záhrad, dvorov a ich využitie nielen pre zábavu, ale hlavne pre neformálne učenie a osvetu.

 

Projektom reagujeme na aktuálne otázky zmeny klímy, potrebu prirodzeného prežitia človeka v prírode, potrebu využitia dažďovej vody pre procesy v krajine, potrebu prezentácie ochrany prírody a krajiny. Aktivity popísané v projekte budeme realizovať prostredníctvom voľnočasových, ale aj školských aktivít, a to v čase výuky, ale predovšetkým vo voľnočasovom priestore. S podobným, ale menším projektom máme skúsenosti z uplynulých rokov, kedy sme realizovali aktivity pre menšie deti v objekte materskej školy. Máme teda s neformálnym vzdelávaním v prírode dostatok skúseností, ktoré by sme teraz chceli poskytnúť aj starším deťom, ktoré si rovnako zaslúžia našu pozornosť a my ich nápaditosť a odvahu v ich riešeniach.

V rámci projektu budeme realizovať aktivity pre vytvorenie nasledovného:
• priestor pre vonkajšiu výučbu - tabuľa, sedenie pre žiakov
• využitie studne na praktickú ukážku prameň-rieka a zalievanie
• rôzne dreviny, okrasné kvety, ovocné kríky, bylinkové a zeleninové hriadky
• poznávanie živočíchov - hmyzie domčeky, vtáčie búdky a kŕmidlá
• kompostér
• vzdelávacie panely na plote
• možno jazierko
• miesto na stretávanie a výučbu - amfiteáter
• lavičky pre verejnosť a žiakov
• priestor na voľný pohyb detí
• bylinková hriadka
• zadržiavanie dažďovej vody

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: ZŠ, mesto, združenie

 

 

 


Rozpočet - 6 200 eur Hodnotenie členov DF - 74/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram