Príroda nie je sklad na odpad, volá o pomoc, tak počúvajme

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: OZ Templars Slovakia

 

Názov projektu: Príroda nie je sklad na odpad, volá o pomoc, tak počúvajme

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: OZ Templars Slovakia spolu s obcami okresu Galanta, ktoré sa do projektu prihlásia sa pokúsia iniciovaním niektorých skupín obyvateľov, zlepšiť kvalitu prostredia v danej obci. Projekt je zameraný na likvidáciu čiernych skládok . Skládky sa nachádzajú v lese, na poli, pri riečnom zdroji ap. Sú veľkým problémom, nakoľko znečisťujú spodné vody, pôdu atď.. Odpad , ktorý tam mi ľudia zanechávame sa rozkladá pomaly alebo vôbec. Vznikajú tak aj nebezpečné skládkové plyny, ktoré škodia životnému prostrediu.

 

Stručná anotácia projektu:
Cieľ projektu:
• Aktívne a kreatívne vnímať prírodné prostredie !
Začať od seba a vo svojom blízkom okolí, obci a potom priložiť ruku k spoločnému dielu. Čím viac ľudí bude vedieť o tomto projekte a pochopí, že sa snažíme o dobrú vec, tým viac priaznivcov a podporovateľov získame. Je dôležitú poukazovať na priestupky voči prírode a zverejňovať aktivity na jej čistenie.

 

Popíšte svoj projekt:
2. Stručný popis:
OZ Templars Slovakia spolu s obcami okresu Galanta, ktoré sa do projektu prihlásia sa pokúsia iniciovaním niektorých skupín obyvateľov, zlepšiť kvalitu prostredia v danej obci.
Projekt je zameraný na likvidáciu čiernych skládok . Skládky sa nachádzajú v lese, na poli, pri riečnom zdroji ap. Sú veľkým problémom, nakoľko znečisťujú spodné vody, pôdu atď.. Odpad , ktorý tam mi ľudia zanechávame sa rozkladá pomaly alebo vôbec. Vznikajú tak aj nebezpečné skládkové plyny, ktoré škodia životnému prostrediu.

 

3. Cieľ projektu:
• Aktívne a kreatívne vnímať prírodné prostredie !
Začať od seba a vo svojom blízkom okolí, obci a potom priložiť ruku k spoločnému dielu. Čím viac ľudí bude vedieť o tomto projekte a pochopí, že sa snažíme o dobrú vec, tým viac priaznivcov a podporovateľov získame. Je dôležitú poukazovať na priestupky voči prírode a zverejňovať aktivity na jej čistenie.

 

4. Pracovný tím:
OZ Templars Slovakia, firma Ada Waste – výkup a spracovanie druhotného odpadu Galanta, občania obcí, dobrovoľníci z obcí na blízku ( vzájomná výpomoc), firmy pôsobiace na území obce, študenti atď.

 

5. Spôsob uskutočnenia projektu :
Projekt bude z hľadiska financií nenáročný. Išlo by v ňom najmä o spojenie ľudí k šlachetnému činu a pomoci. Naplnenie cieľa bude realizované formou požičania kontajnerov, odvozu odpadu zdarma na legálnu skládku, sponzorským poskytnutím náčinia, ochranných pracovných pomôcok a materiálu na brigádu, či poskytnutia občerstvenia pre účastníkov akcii. Financie sú potrebné hlavne na FOTOPASCE ku čiernym skládkam.

 

7. Očakávané výsledky:
Od kvality prostredia v ktorom žijeme, do veľkej miery závisí kvalita celého nášho života. Ochrana prírody a životného prostredia nie je len naša povinnosť, je to otázka našej každodennej snahy zabezpečiť čisté prostredie. Veríme, že týmto projektom spojime ľudí pre správnu vec a rozbehnutý projekt si už potom ďalej obce (dobrovoľníci) budú udržiavať a i naďalej proti vytváraniu nelegálnych skládok odpadu a devastácii životného prostredia bojovať. Je to náročný proces ale práve využitím osobného príkladu, rešpektovania zákona sa budeme snažili vštepovať správne zásady aj do povedomia našich detí, ktoré sa na projekte zúčastnia. Osveta bude zabezpečená aj pomocou školských zariadení.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
predpokladaný počet návštevníkov, dobrovoľníkov cca 180, počet workshopov 7,

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Od kvality prostredia v ktorom žijeme, do veľkej miery závisí kvalita celého nášho života. Ochrana prírody a životného prostredia nie je len naša povinnosť, je to otázka našej každodennej snahy zabezpečiť čisté prostredie. Veríme, že týmto projektom spojime ľudí pre správnu vec a rozbehnutý projekt si už potom ďalej obce (dobrovoľníci) budú udržiavať a i naďalej proti vytváraniu nelegálnych skládok odpadu a devastácii životného prostredia bojovať. Je to náročný proces ale práve využitím osobného príkladu, rešpektovania zákona sa budeme snažili vštepovať správne zásady aj do povedomia našich detí, ktoré sa na projekte zúčastnia. Osveta bude zabezpečená aj pomocou školských zariadení, na stránke fb - Templars Slovakia a cez komunikáčké nástroje ako TV KREA A VEGA TV

 


Rozpočet - 3 900 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram