Priestor pre miestne komunity

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Občianske združenie - Jahodná pri Dunaji

 

Názov projektu: Priestor pre miestne komunity

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Jahodná

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je obnoviť nevyužité miestnosti v kultúrnom dome v Jahodnej a po rekonštrukcii vytvoriť v nich kultúrno-spoločenské a vzdelávacie centrum pre miestne komunity. Plánujeme vytvoriť vhodné miesto na stretávanie sa rôznych záujmových skupín s vytvorením viacgeneračnej komunity - seniorov, mamičiek s deťmi, mladých rodín. V novovytvorenom centre sa budú konať záujmové aktivity, besiedky, prednášky a tvorivé dielne pre deti, dospelých, hendikepovaných a seniorov. Priestor bude slúžiť aj ako miesto na nácvik a predstavenia miestneho Bábkového divadla Rozprávkové čaro.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je obnoviť v súčasnosti nevyužívaný priestor v kultúrnom dome v Jahodnej a vytvoriť v ňom kultúrno-spoločenské a vzdelávacie centrum pre miestne komunity. Po úspešnej rekonštrukcii budú slúžiť tieto priestory všetkým obyvateľom a neziskovým organizáciám obce. Budú sa tam konať rôzne záujmové aktivity, besiedky, workshopy a tvorivé dielne pre deti, dospelých, hendikepovaných a seniorov. Priestor bude slúžiť aj ako klub pre seniorov a ako miesto na nácvik a predvedenie bábkových predstavení miestneho Bábkového divadla Rozprávkové čaro. Plánujeme vytvoriť vhodné miesto na stretávanie sa rôznych záujmových skupín s vytvorením viacgeneračnej komunity, ktorá si bude navzájom nielen pomáhať, ale aj odovzdávať si skúsenosti, povzbudzovať sa v náročnejších aktivitách a prinášať si vzájomne radosť a potešenie. Náš projekt má obrovský význam, prínos, nakoľko jeho cieľovými skupinami sú všetky generácie a sociálne skupiny obyvateľov v obci Jahodná.

Vytvorením nového priestoru bude zabezpečené spoločné miesto hlavne pre pravidelné aktivity, ktoré značne ovplyvnia kontinuitu projektu. V doobedňajších hodinách bude vytvorený priestor pre mamičky, ako aj pre klub seniorov na pohybové, relaxačné a vzdelávacie aktivity. V popoludňajších hodinách vytvoríme priestor pre pravidelné záujmové aktivity pre deti a mládež. Realizáciou pravidelných tvorivých dielní podporíme kreativitu mladej generácie, ako aj osvojenie a zachovanie tradičných zručností. V podvečerných a večerných hodinách bude priestor využitý na pravidelné nacvičovanie amatérskeho divadelného a bábkarského zoskupenia a miestneho spevokolu. Nepravidelné aktivity ešte viac obohatia činnosť tohto centra uskutočnením rôznych besiedok, prednášok, workshopov a iných kultúrno-spoločenských aktivít podľa záujmu komunít.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
dobrovoľníci - odborníci, pracovníci obecného úradu, obyvatelia obce budú zapojení do samotných rekonštrukčných prác - výmena podlahových krytín, maľba stien
členovia neziskových organizácií, záujmových súborov, klubu seniorov, mladí rodičia - dokončovacie čistiace a skrášlovacie, zariaďovacie práce
neziskové organizácie, inštitúcie, komunity seniorov, mladých rodín, mládeže, hendikepovaných, záuj molvých zoskupením - pomoc pri organizovaní aktivít
novinári regionálnych novín, informatik obecnej webstránky - propagácia a publicita projektu

 

 

 


Rozpočet - 5 800 eur Hodnotenie členov DF - 87/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram