Priestor 21

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Katarína Sedláková

 

Názov projektu: Priestor 21

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Fínska 21, Piešťany

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu Priestor 21 je organizovanie vzdelávacích a komunitných aktivít v priestore novo-vzniknutej domácej galérie Flatgallery Piešťany, zameriavajúcej svoju výstavnú činnosť najmä na mladé, súčasné umenie. Náš projekt má záujem vytvárať materiálne a technické podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny (s dôrazom na mládež) obyvateľov mesta Piešťany a okolitého regiónu.V rámci vzdelávacích aktivít v Priestore 21 plánujeme otvoriť umelecké dielne pre dospievajúcu mládež pod vedením umelcov a odborníkov v rôznych umeleckých odvetviach. Zmyslom realizácie tohto projektu je priblížiť absentujúcu kultúru a umenie ich vekovej kategórii v našom meste.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom nášho projektu je vytvoriť kultúrne založenú komunitu, ktorá by sa pravidelne stretávala v tomto priestore a spoločne si odovzdávala svoje vedomosti v oblasti výtvarného umenia, literatúry a iných umeleckých odborov.
Ľudia, ktorí sú do tohto projektu zapojení majú dlhodobú skúsenosť vo svojom umeleckom odbore, ale aj v samotnom vzdelávaní. Všetkých týchto ľudí spája absencia kultúrneho vyžitia v našom meste. Našou motiváciou sú hlavne osobné skúsenosti v oblasti kultúrneho vzdelávania. Uvedomujeme si, že mládež vyrastá bez kultúrneho základu a je v tejto oblasti nedostatočne vzdelaná. Tým naša motivácia rastie, pretože sami by sme v našom rannom veku potrebovali takýto druh vzdelávania. Našim najväčším cieľom je vytvoriť naozaj silné skupiny mládežníkov, ktorých by sme zapojili do chodu galérie a stali by sa jej súčasťou. Motiváciou pre nich môže byť aj samotná prezentácia ich tvorby v našej galérii.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Zapojenie komunity do projektu galérie a aktivít, ktoré v nej od otvorenia realizujeme, už prebieha. Na vernisáže, komentované výstavy, besedy a workshopy už chodia naši priatelia, susedia, novinári a fotografi, ako aj komunita umelecky orientovaných občanov Piešťan a širokého okolia.

 

 

 


Rozpočet - 3 450 eur Hodnotenie členov DF - 81/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram