Priateľstvo na korčuliach

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Hokejový klub Trnava

 

Názov projektu: Priateľstvo na korčuliach

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Mestský zimný štadión Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Korčule a pohybové aktivity pre všetky deti z Trnavy chceme pretaviť do sociálneho rozmeru. Projekt si dáva za cieľ priviesť na zimný štadión ku korčuľovaniu deti z Centra pre deti a rodiny (bývalý Detský domov). Tréneri a naši kadeti (chlapci nar. v roku 2005 a 2006) budú tráviť čas s deťmi z Centra na ľade a v samotnom Centre pri spoločenských hrách. Projekt chceme realizovať v mesiacoch november a december 2020. Mladí hokejisti pozvú do "svojho života" deti, ktoré ich pustia do toho "svojho".

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je pochopiť sa navzájom - deti z prostredia, kde im rodičia vytvárajú priestor na hokej, čo nie je najdrahší, ale ani najlacnejší šport. Sú to deti vyrastajúce v dostatku. Ukážu tento svoj svet deťom z Centra pre deti a rodiny (Detský domov) a naopak, budú počas 2 mesiacov chodiť do prostredia, kde vyrastajú deti bez rodiny. Okrem pochopenia sa navzájom preferujeme pri tejto aktivite 2 momenty: Deti z Centra musia pochopiť, že mať stálu pohybovú aktivitu je náročné, ale prospešné pre zdravie i nadväzovanie kontaktov a deti od hokeja zasa spoznajú prostredie, ktoré im má ukázať, že mať dostatok nie je samozrejmosť. Že "iné prostredie" neznamená zlé prostredie, že môcť športovať je dar a nie samozrejmosť. Okrem toho privedieme k pohybovým aktivitám deti, ktoré, ak si šport obľúbia, môžu ho vďaka rôznym projektom pestovať a do svojho života priniesť aj iný sociálny rozmer. Šport, návyky, pravidelnosť a kolektív, v ktorom sa musia vedieť pri hokeji presadiť, berieme ako prostriedok na výchovu do ďalšieho života, nie ako prostredie, kde sa vychováva vrchovolý športovec. To nie je náš cieľ.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Novinári - medializácia projektu,
podnikatelia - v prípade záujmu detí nájdeme podporu u miesntnych podnikateľov kvôli zakúpeniu celej hokejovej výstroje pre deti z Centra, Hokejoví tréneri z Klubu - korčuliarsky program, Mladí hokejisti

 

 


Rozpočet - 6 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - 5.-6. Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram