Povedzme to hudbou

Dátum: 28 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Gbelské ochotnícke divadlo GBELÍK

 

 

Názov projektu: Povedzme to hudbou

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Gbely

 

 

Stručná anotácia projektu: Nie vždy vieme všetko vyjadriť slovami, pretože niekedy ani slová nestačia. A ak slová nestačia, povie to hudba. Inak tomu nie je ani v hrách Gbelského ochotníckeho divadla GBELÍK, ktorého jedinečnou súčasťou sú originálne záhorácke piesne. Ich autorom je divadelník Matej Vrbňák. Z jeho hudby mávame zimomriavky a od úžasu ani nedýchame. A práve preto by sme ju chceli šíriť do sveta. Aby ju ľudia mohli počúvať vždy, keď budú mať chuť sa smiať či plakať, keď budú mať chuť potešiť svoju dušu.

 

 

Popíšte svoj projekt:

KTO SME?
Gbelské ochotnícke divadlo GBELÍK je skupinka nadšencov, ktorá sa rozhodla potešiť ľudí na Záhorí vlastnými divadelnými hrami v ich rodnom, čiže záhoráckom nárečí.

 

ČO NÁS SPÁJA A MOTIVUJE?
Naše začiatky boli náročné, pretože aj keď sa k nám pridalo veľa ľudí, nikto z nás nemal s divadlom vôbec žiadne skúsenosti. Chýbal nám scenár, režisér, hudba, kostýmy, kulisy... Jediná vec, ktorú sme mali všetci spoločnú, bolo obrovské nadšenie. A práve toto nadšenie spôsobilo, že sny sa začali meniť na skutočnosť. Každý z nás priložil ruku k dielu a robil to, čo vedel. Či už sme písali scenár, učili sa texty, komponovali hudbu, šili kostýmy či vyrábali kulisy, robili sme to vždy naplno a dávali sme do toho kus seba.

 

AKÉ SÚ NAŠE SKÚSENOSTI?
A vďaka tomu nadšeniu sa nám za posledný rok podarilo odohrať 12 predstavení našej prvotiny s názvom "Vdovobraní" vo viacerých obciach na Záhorí. Najväčší úspech sme zožali v Gbeloch, kde sme vypredali päťkrát kultúrny dom, čo považujeme v našom malom mestečku, ktoré doteraz nebolo zvyknuté na divadelné predstavenia, za náš najväčší úspech.

 

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM?
Súčasťou našich hier boli skvelé piesne, ktorých autorom je jeden z našich divadelníkov Matej Vrbňák. Človek, ktorý dokázal hudbou povedať to, čo sa nedalo vypovedať slovami. Ľudia sa pri počúvaní smiali, aj plakali a pri odchode domov si mnohí pohmkávali záverečnú pieseň....
Odvtedy sa nás mnohí pýtali, kde by si ich mohli počúvnuť a či ich nemáme na CD. Cieľom nášho projektu je teda to, aby sa naša hudba dostala medzi ľudí. Aby si ju mohli kedykoľvek pustiť doma a zaspievať si. Aby si pri nej mohli zaspomínať na našu hru, smiať sa, keď budú veselí a plakať, keď budú smutní. Aby potešila ich duše. A v neposlednom rade aby sa mohla uchovať ako súčasť nášho kultúrneho dedičstva aj pre ďalšie generácie, pretože všetky piesne sú v záhoráčtine, ktorá sa postupne vytráca.

 

AKO TO CHCEME REALIZOVAŤ?
Pre splnenie týchto cieľov (a našich snov) potrebujeme v prvom rade zabezpečiť kvalitné nahrávky piesní v profesionálnom nahrávacom štúdiu, čo zaberie najdlhší čas celého projektu. Ďalej dať vyrobiť CD so všetkými piesňami z našej hry a aj s tými, ktoré sa do hry nedostali a boli by ako bonus pre ľudí. A v poslednej, záverečnej fáze, zorganizovať koncert pod holým nebom, na ktorom budeme CD rozdávať. Koncert bude prístupný nielen obyvateľom Gbiel, ale chceme naň pozvať všetkých ľudí zo širokého okolia, ktorí videli našu hru. Bude tiež obohatením kultúrneho života v našom meste, ale z iného súdka. Obyčajné ihrisko, pod holým nebom, spojenie prírody, hudby, komunity a verejnosti. A tým, že CD dostanú všetci ľudia, ktorí oň prejavia záujem a budú si ho doma púšťať a spievať si naše piesne, bude hudba, ktorú im sprostredkujeme, hrať v ich ušiach a srdciach ešte dlhú dobu.

 

PREČO MÁ NÁŠ PROJEKT ZMYSEL?
Pretože hudba nás spája, pri jej počúvaní sme si všetci rovní. Presne tak, ako sa spieva v záverečnej piesni:
"Nechvastaj sa, že si lepší,
chytrejší, či bohatý.
Na tento svjet šeci došli
a odejdú nahatí.
Šeci sme si na svjece rovní,
jeden život každý má.
Proto buďme na sebja hodní,
ona, on, ty, lebo já."

 

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu: Kvalitné nahrávky piesní v profesionálnom nahrávacom štúdiu, CD so všetkými piesňami z našej hry a aj s tými, ktoré sa do hry nedostali a boli by ako bonus pre ľudí. Organizácia koncertu pod holým nebom, na ktorom budeme CD rozdávať.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:

KOHO CHCEME DO PROJEKTU ZAPOJIŤ: v užšom zmysle pôjde najmä o zapojenie členov Gbelského ochotníckeho divadla GBELÍK a členov OZ Kokorunka, oz., ktorí nám pomôžu s realizáciou koncertu. V širšom zmysle by sme radi zapojili všetkých ľudí, ktorí naše predstavenie navštívili a to nielen z Gbiel, ale aj z blízkeho okolia (oblasť Záhorie). Koncertom a vyúčtovaním projektu náš projekt neskončí, práve naopak. Bude pokračovať v ušiach a srdciach ľudí dovtedy, kým si budú doma púšťať a spievať naše pesničky.

 

AKO CHCEME DO REALIZÁCIE PROJEKTU ZAPOJIŤ VIAC ĽUDÍ: Pomocou našej webovej aj facebookovej stánky, ktorej príspevku majú dosah na cca 10 000 ľudí, plánujeme uverejňovať postupnú reklamu na pesničky a vytvoriť udalosť, na ktorú pozveme všetkých sledovateľov. Čo sa týka obyvateľov Gbiel, využijeme reklamu na veľkej digitálnej tabuli, hlásenie v mestskom rozhlase a reklamu v mesačníku Gbelan. Pre ľudí mimo Gbiel plánujeme osloviť týždenník Záhorák, ktorý už o našom divadle písal. Zástupcov médií radi pozveme aj na koncert a obdarujeme ich naším CD nosičom.

 

 


Rozpočet - 3 790 eur Hodnotenie členov DF - 85/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram