Pop-up komunitné centrum Sviežo

Dátum: 2 mája, 2019

Meno predkladateľa: Zuzana Šutová

 

Názov projektu: Pop-up komunitné centum Sviežo

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Priestory pre pripravované komunitné centrum sú ešte využívané mestom, preto bude komunité centrum v roku 2019 fungovať ako pop-up, vždy tam, kde to bude pre aktivitu potredné a vhodné. Väčšina aktivít bude prebiehať v priestoroch MsKS v Galante (Mierové námestie 942/3, 924 01 Galanta), ale sú pripravované aj aktivity vonku a v spolupráci s občianskymi združeniami v meste aj v ich priestoroch.

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je rozprúdiť spoluprácu komunít v Galante, a tým pripraviť pôdu pre chystané komunitné centrum v pravom slova zmysle. Občianske združenia, deti, mladí, starí, rodiny, všetci dostanú možnosť niečo dať a niečo si odniesť: užiť si trochu alternatívnej kultúry, prispieť k zveľadeniu svojho okolia, naučiť sa niečo nové. Sviežo chce prispieť k tomu, aby bolo v Galante krajšie a lepšie.

 

Popíšte svoj projekt: Galanta je jedno z mála miest v okolí, kde absentuje prítomnosť komunitného centra. Vzhľadom na problém s priestormi, ktoré budú prístupné až od budúceho roka, predkladanú projekt bude fungovať ako pop-up, v čom je jeho najväčšia výnimočnosť. Spojí rôzne občianske združenia a rôznych ľudí v spoločnom cieli: lepšej a krajšej Galante a objaví sa vždy tam, kde to bude najvýhodnejšie pre účastníkov jednotlivých podujatí. Pripravované je široké spektrum podujatí, ktoré si kladie za cieľ osloviť deti, rodiny, starých ľudí, zdravotne znevýhodnených, ale aj verejnosť.

 

Hlavnou motiváciou k tomuto projektu pre predkladateľku je potreba priniesť širokej či užšej verejnosti možnosti na aktívne trávenie voľného času, rozvíjanie spolupráce a vzdelávanie sa a osobný rozvoj. Aktivity sú pripravované tak, aby sa prepojili rôzne vekové skupiny obyvateľov a ľudí s rôznymi záujmami. Veľký dôraz, okrem spolupráce, je kladený aj na aktuálne témy trvalo udržateľného rozvoja a aktívnej participácie na živote v meste.

 

Predkladateľka projektu má predchádzajúce skúsenosti s realizáciou projektov. Na strednej škole spolupracovala pod vedením Janette Motlovej Maziniovej s Osvetovým centrom Rómov v Novom Meste nad Váhom, neskôr bola zapojená do rozvoja študentov v rámci OZ Minerva Group (napr. projekt Think and Go, invalidný vozík ovládaný myšlienkami). Aktuálne sa popri materskej dovolenke venuje do realizácii projektov CEF spolufinancovaných EC, kde pre projekty NCE-FastEvNet a NCE-AdvancedEvNet pôsobí ako R&D analytička.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
2 aktivity na zveľaďovanie okolia, dobrovoľnícka činnosť vonku: napr. plogging
2 cestovateľské kiná
3 workshopy s témou zero waste a udržateľného rozvoja
1 aktivita na prepojenie detí z MŠ a dôchodcov, nap. Starká, čítaj mi.
1 vedecký workshop
1 aktivita v spolupráci s DSS Galanta
1 premietanie v spolupráci s O.Z. MAS
ďalšie aktvity podľa dohody s O.Z. v meste a podľa záujmu obyvateľov

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Ak bude projekt podporený, Sviežo dostane svoju vlastnú facebookovú a instagramovú fanpage.
Všetky aktivity budú komunikované tak, aby sa dostali k čo najširšiemu spektru obyvateľov - Galantská susedská burza, Bambuľkovo, informácie pre školy, občianske združenia atď.
Hoci je predkladateľom fyzická osoba, nie občianske združenie, bola už nadviazaná spolupáca s O.Z. MAS v Galante
Dobrovoľnícke zastrešenie rôznych akcií bude prebiehať v spolupráci s komunitou galanských bežcov.

 


Rozpočet - 5 650 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram