Pomôžte nám pomáhať

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Trnavská arcidiecézna charita

 

Názov projektu: Pomôžte nám pomáhať

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Územie Trnavskej arcidiecézy, teda takmer celé územie Trnavského samospávneho kraja

 

Stručná anotácia projektu: Náš projekt s názvom "Pomôžte nám pomáhať" je sociálno ekologický projekt zameraný na podporu ľuďí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Realizovaním nášho projektu chceme týmto ľuďom pomôcť a napĺňať tak naše poslanie, ktorým je "byť blízko pri človeku". Našou ambíciou je projekt rozšíriť na celé územie Trnavskej arcidiecézy, čo predstavuje 143 farností, a tým viac ako 200 obcí. Značné množstvo týchto obcí sa nachádza na území Trnavského samosprávneho kraja.

 

Popíšte svoj projekt: Zber vrchnákov z plastových fliaš na pomoc ľuďom núdzi netreba obzvlášť predstavovať. Charitatívne zbieranie vrchnákov je skvelým príkladom toho, že ak sa množstvo ľudí spojí a prispeje svojou trochou, môžu sa podariť veľké veci. Aj preto sme sa rozhodli realizovať náš projekt s názvom "Pomôžte nám pomáhať". Samostatných iniciatív na zbieranie plastových vrchnákov je na Slovensku niekoľko. Našou ambíciou však nie je zbierať vrchnáky na dvoch či troch zberných miestach, ale práve naopak. Keďže územie našej pôsobnosti je značne rozsiahle a rozprestiera sa na území takmer celého Trnavského samosprávneho kraja, chceme vytvoriť jedinečnú štruktúru zberných miest. V našich farnostiach máme k dispozícii značné množstvo našich spolupracovníkov - dobrovoľníkov, ktorí nám s realizáciou projektu pomôžu.

Tých, ktorým môžeme zbieraním vrchnákov pomôcť, je veľmi veľa. Často sú to rodiny, či jednotlivci, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a nemajú dostatočné množstvo finančných prostriedkov na to, aby si zaplatili napr. liečenie, či iné. Našim cieľom je takýmto ľuďom pomáhať. V neposlednom rade chceme chrániť aj naše životné prostredie.

Čosa týka samotných výnosov z predaja vrchnákov na recykláciu:
1 vrchnák má asi 2,5 gramu
1 kilogram vrchnákov obsahuje cca 400 kusov a dostanete zaň asi 22 centov
za 100 kíl vrchnákov po 22 centov dostanete približne 22 eur
za 1 tonu vrchnákov teda získate okolo 220 až 300 eur.

V nami publikovaných materiáloch bude široká verejnosť edukovaná, akým spôsobom pomáhame a predovšetkým komu. V neposlednom rade je dôležité spomenúť, že nami realizovaný projekt nemá byť v žiadnom prípade konkurenciou k už existujúcim iniciatívam jednotlivcov, či rodín, ktorí už takto plastové vrchnáky zbierajú, ale práve naopak. Chceme vytvoriť silnú štruktúru, vďaka ktorej sa plastových vrchnákov vyzbiera čo najviac a už zbierajúcim ľuďom, chceme takto pomôcť a prispieť.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do nášho projektu zapojíme dobrovoľníkov z našich farských charít, ktoré sa nachádzajú na území Trnavskej arcidiecézy. Ide teda o projekt, ktorý sa nebude realizovať len v jednom mieste, ale naopak, našim zámerom je osloviť čo najväčší počet obcí. Zberné nádoby na plastové vrchnáky budeme umiestňovať na obecných úradoch, pri miestnych obchodoch, či iných verejných priestranstvách v obciach. V každej obci bude dobrovoľník, ktorý bude za zber vrchnákov v danej obci zodpovedný. 

 

 


Rozpočet - 3 000 eur Hodnotenie členov DF - 69/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram