Pohybom pre zdravý životný štýl

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Rodičovské združenie pri Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante

 

Názov projektu: Pohybom pre zdravý životný štýl

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Švermova ulica 8, Mesto Galanta, Areál Základnej školy Zoltána Kodálya

 

Stručná anotácia projektu: V poslednom čase deti, a hlavne staršie žiaci majú veľmi málo pohybu. Našim cieľom je vybudovanie fit parku pri základnej škole, a takto ponúknuť pestré športové aktivity pre deti, zvýšiť a skvalitniť ich športové vyžitie, zmysluplné trávenie voľného času. Zapojiť aj menej pohybovo zdatné deti do športových aktivít a upevňovať ich pohybové návyky ako súčasť zdravého životného štýlu.

 

Popíšte svoj projekt: V poslednom čase deti, a hlavne staršie žiaci majú veľmi málo pohybu – zo školy k počítaču alebo pred televízor, nedostatok pozitívnych podnetov a vzorov, či prevládnutie iných záujmov, ktoré nemajú s pohybom nič spoločné. Naším cieľom je vybudovaním outdoorového fitnes ihriska ponúknuť pestré športové aktivity pre deti, zvýšiť a skvalitniť ich športové vyžitie, rozvíjať ich nadanie, zmysluplné trávenie voľného času, upevňovať pohybové návyky ako súčasť zdravého životného štýlu. Zapojiť aj menej pohybovo zdatné deti do športových aktivít, zažiť zábavy spojené so zdravým pohybom, a v poslednom rade aby deti získali pozitívny vzťah k športu a pravidelnému pohybu. Pravidelný pohyb vedie k zlepšeniu fyzickej kondície a imunity.

 

Projekt budu realizovať rodičia detí navštevujúci základnú školu. Ich úlohou budú úpravy terénu, kde budú usadené prvky fit parku, výpomoc pri usadení strojov a taktiež následná údržba.Ich motiváciou je predovšetkým ponúknuť pestré športové aktivity pre deti.

 

Nosnosť a konštrukcia strojov je navrhnutý tak, aby to mohli využívať aj dospelí ľudia. Takže fit park bude k dispozícií aj pre rodičov. Keďže telocvičňu a multifunkčné ihrisko školy využívajú aj dôchodcovia z vedľajšieho domova dôchodcov, tak aj pre nich bude dostupné. Našim cieľom je vytvoriť miesto, kde po vyučovaní a práci všetky tri generácie mohli stretnúť a urobiť niečo pre svoje zdravie.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Počet nakúpených outdoorových fitness strojov do fit parku: 6 ks
Počet detí, ktoré budú môcť využívať ihrisko: 355
Počet učiteľov, ktoré budú môcť využívať ihrisko: 36
Počet rodičov, ktoré budú môcť využívať ihrisko: 700

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do realizácie projektu budú zapojený členovia občianskeho združenia - rodičia detí navštevujúci základnú školu. Ich úlohou bude úprava a príprava terénu, kde budú osadené stroje, výpomoc pri osadení prvkov fit parku a následná údržba.
Postup realizácie projektu a výsledky budú postupne zverejnené na web stránke a facebookovej stránke školy.
Pri medializácii projektu plánujeme využiť aj pomoc novinárov od miestnych a regionálnych novín.

 


Rozpočet - 3 500 eur Hodnotenie členov DF - 91/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram