Pohyb je náš kamarát

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Rodičovské združenie pri II.Materskej škole Skalica

 

Názov projektu: Pohyb je náš kamarát

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: MŠ Skalica, elokované pracovisko L. Svobodu 1412 - školský dvor

 

 

Stručná anotácia projektu: Deti čas trávený na ihriskách vymenili za čas trávený pri TV a PC,čoho dôsledkom je znížená úroveň ich telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.Našim zámerom je obohatiť školský dvor o novú multifunkčnú preliezku, ktorá nám umožní ponúknuť deťom nové športové a pohybové aktivity, zvýšiť ich kondíciu,fyzickú zdatnosť a zlepšiť ich pohybové schopnosti.

 

Popíšte svoj projekt: Hlavným zámerom nášho projektu je vytvoriť a podporiť u detí opäť túžbu po pohybe. Miestom realizácie projektu je náš školský dvor, ktorý chceme pre deti vynoviť novou multifunkčnou preliezkou, aby boli deti opäť motivované k pohybu.Pôvodné preliezky museli byť odstránené, nakoľko nespĺňali normy EU. Cvičením na tomto náradí vzbudíme u deti radosť zo spontánneho pohybu, ale aj cieleného pre celkový telesný rozvoj hlavne hrubej a jemnej motoriky deti. Cielený pohyb vytvára u deti pohybové návyky a schopnosti. Deti tak budú mať väčšiu príležitosť efektívnejšie a bezpečnejšie realizovať aktivity, ktoré podporujú rozvíjanie ich pohybových schopností a zručností na čerstvom vzduchu.

 

Hlavné ciele športových aktivít na novej preliezke sú: - skvalitnenie základných motorických a kognitívnych kompetencií nevyhnutných pre udržiavanie zdravia a zdravého životného štýlu pri športovaní
- rozvíjanie plynulých vzájomných vzťahov s rovesníkmi a to rešpektovaním potreby pomáhať iným, spolupracovať s nimi, podriadiť sa pravidlám stanoveným kolektívom pri uskutočňovaní pohybových aktivít
- podporu samostatnosti a bádateľských kompetencií spracovania a prenosu poznatkov v experimentovaní s telovýchovným náčiním, náradím a športovým vybavením

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku v rozmanitých motorický pohyboch
- zvýšiť záujem detí aj ich rodičov o pohybové aktivity
Nová preliezka bude slúžiť nielen deťom MŠ, ale aj na rôzne športové a relaxačné aktivity aj s rodičmi, inštitúciami s ktorými spolupracujeme.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
142 detí bude aktívne využívať novú multifunkčnú preliezku na školskom dvore

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do realizácie projektu bude aktívne zapojených 12 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov našej MŠ, ktorí budú aktívne pomáhať pri návrhu i realizácii novej preliezky. / návrh a výber preliezky, príprava a údržba dvora/. Zapojení budú aj členovia Rodičovskej rady našej MŠ.Po vybudovaní preliezky na našom dvore plánujeme zapojiť všetkých rodičov našich detí do spoločných športových aktivít ako napríklad spoločné športové odpoludnie: " Dúhový deň" Pri realizácii projektu využijeme webovú stránku našej Materskej školy a budeme rodičov informovať ako projekt prebieha. Jednotlivé triedy majú aj svoje uzavreté skupiny na facebooku, kde rodičov budú informovať a komunikovať s nimi o priebehu projektu Všetko bude doložené fotodokumentáciou.

 


Rozpočet - 1 700 eur Hodnotenie členov DF - 96/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram