Podpora činnosti neziskových organizácií v obci Rovensko

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Únia žien Slovenska - krajská organizácia Trnava

 

Názov projektu: Podpora činnosti neziskových organizácií v obci Rovensko

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Miestom realizácie projektu je budova kultúrneho domu v obci Rovensko, Rovensko 146. Kultúrny dom je miestom stretávania členov jednotlivých organizácií pôsobiacich v obci a miestom uskutočňovania väčšiny podujatí organizovaných týmito organizáciami alebo samotnou obcou.

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je zlepšenie podmienok pre činnosť neziskových organizácií pôsobiacich v obci Rovensko. Cieľom projektu je vybavenie kuchynky v kultúrnom dome nákupom spotrebičov- chladničkou,umývačkou riadu,sporákom,mikrovlnou rúrou a vybavenia-drez a stôl. V kultúrnom dome sa uskutočňuje väčšina aktivít organizovaných jednotlivými organizáciami.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je zlepšenie podmienok pre činnosť jednotlivých organizácií prostredníctvom vybudovania novej komunitnej infraštruktúry. Predmetom projektu je vybudovanie novej komunitnej infraštruktúry - kuchynky v kultúrnom dome, ktorá zlepší podmienky a uľahčí organizovanie podujatí v kultúrnom dome.

 

Jednotlivé organizácie v priebehu roka organizujú viacero podujatí v kultúrnom dome, napr. detský karneval, ples športovcov, pochovávanie basy, predvianočnú kapustnicu, ochutnávka zabíjačkových špecialít, mesiac úcty k starším, pečie celá dedina, výročné schôdze organizácií, MDŽ, jubilantky.

 

Všetky podujatia majú verejnoprospešný charakter. Na väčšinu podujatí je vstup voľný, poprípade je dobrovoľné vstupné, ktoré slúži na pokrytie nákladov ako sú hudba, nákup tomboly alebo občerstvenie. V prípade zisku z niektorého podujatia, tento slúži na činnosť danej organizácie.

 

Obec Rovensko participuje na organizovaní jednotlivých podujatí formou bezplatného prenájmu kultúrneho domu a úhradou energií.

 

Projekt sa realizuje v priestoroch kultúrneho domu a obec zabezpečí financovanie prevádzkových nákladov - energie, voda, údržba. Obec Rovensko v prípade potreby zabezpečí a uhradí úpravy vo vnútri kultúrneho domu, ktoré si vyžiada schválenie realizácia projektu - úprava napojenia vody, kanalizácie a elektrickej energie a stavebné úpravy. Únia žien Rovensko plánuje po úspešnej realizácii projektu organizovať aktivitu - ukážku prípravy miešaných nápojov a miešaných šalátov.

 

Realizácia projektu pozitívne ovplyvní činnosť viacero organizácií na niekoľko rokov. Jednotlivé združenia majú spolu približne 50 členov, ktorí sa podieľajú na príprave jednotlivých podujatí.

 

V obci Rovensko pôsobia neziskové organizácie - Únia žien Slovenska - základná organizácia Rovensko, Telovýchovná jednota Rovensko, Klub dôchodcov Rovensko a Divadelná skupina XY z Rovenska.
Projekt vychádza z požiadaviek členov všetkých združení.

 

V súčasnosti sa v kultúrnom dome nachádza iba jedna chladnička. Po skončení jednotlivých podujatí členovia organizácií umývajú použité nádoby, poháre, príbor doma. Aj prípravu občerstvenia zabezpečujú členovia združení doma.

 

Realizácia jedného projektu pozitívne ovplyvní viacero združení, ktoré pripravujú podujatia pre rôzne skupiny obyvateľov - karneval pre deti, MDŽ pre ženy, mesiac úcty k starším pre dôchodcov, jubilantky - oslava žien, ktoré v danom roku oslavujú životné jubileum.

Realizáciou projektu sa obstarajú nové spotrebiče, ktoré majú nižšiu spotrebu elektrickej energie a vody.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
- nákup chladničky
- nákup umývačky riadu
- nákup pracovného stola s drezom
- nákup kombinovaného sporáku
- nákup mikrovlnej rúry
- nákup cateringového stola
- nákup vybavenia - zmäkčovač vody, umývací a oplachovací prostriedok
- užívatelia projektu - členovia jednotlivých organizácií a dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri organizácii jednotlivých aktivít, približne 50 ľudí ročne
- návštevníci jednotlivých aktivít - 439 obyvateľov obce Rovensko, ktorí sa zúčastňujú aktivít organizovaných v kultúrnom dome
- návštevníci jednotlivých aktivít - obyvatelia mimo obce Rovensko, ktorí sa zúčastňujú aktivít organizovaných v kultúrnom dome

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
- myšlienka realizácie projektu vzišla od všetkých združení
- prostredníctvom obecného rozhlasu budú informovaní občania o realizácii projektu
- členovia jednotlivých združení budú informovaní na zasadnutiach orgánov jednotlivých združení
- obec Rovensko uverejní na webovom sídle informáciu o projekte

 


Rozpočet - 4 990 eur Hodnotenie členov DF - 86/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram