Poďme von - škôlka hrou

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: OZ Ružindolčatá

 

Názov projektu: Poďme von - škôlka hrou

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Ružindol

 

Stručná anotácia projektu: Dnešné deti väčšinu svojho voľného času trávia doma a majú veľmi málo pohybových aktivít. Našim cieľom je vybudovanie detského workoutového ihriska v priestoroch materskej škôlky. Osadením hernej zostavy ponúkneme deťom pestré športové a herné aktivity. Vybudovaním novej workoutovej plochy chceme zvýšiť a skvalitniť ich športové vyžitie, rozvíjať hrubú motoriku a koordináciu a prispieť tak k zmysluplnému tráveniu voľného času.

 

Popíšte svoj projekt: V súčasnej dobe existuje množstvo štatistík, ktorých údaje naznačujú nedostatok pohybu u detí, priveľa strávneho času s elektronikou a primálo času stráveneho vonku. Čo najradšej robia naše ratolesti cez deň? Odpoveď je jednoznačná. Užívajú si chvíle s tabletom, mobilom alebo počítačom. Ak nechceme, aby naše deti spadali do tejto smutnej štatistiky musíme im ponúknuť zaujímavé a pestré možnosti trávenia voľného času.
Hlavnou myšlienkou projektu je vybudovanie detského workoutového ihriska. Detské ihriská majú veľký vplyv na vývoj detí, nakoľko rozvíjajú ich motorické schopnosti či športové zručnosti. Na hernej ploche bude osadená herná zostava, ktorá ponúkne deťom aktívnu zábavu, športové vyžitie, podporí zlepšenie koordinácie a prispeje tak k zmysluplnému tráveniu voľného času.
Do projektu bude zapojená miestna komunita - rodičia detí navštevujúcich materskú škôlkou, dobrovoľníci z miestnych združení ako aj zamestnanci obecného úradu. Spoločným úsilím a prácou upravíme okolie a terén, na ktorý bude osadená herná zostava. Spoločnou motiváciou všetkých zúčastnených je predovšetkým ponúknuť deťom pestré športové a herné aktivity ako aj prispieť k ich zmysluplnému tráveniu voľného času.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do realizácie projektu zapojíme členov nášho združenia OZ Ružindolčatá, ďalej miestne organizácie, ZRPŠ, zamestanancov obce Ružindol, ZŠ s MŠ Ružindol a rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

 

 

 


Rozpočet - 6 180 eur Hodnotenie členov DF - 77/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram