Podlaha pod Vres

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Vres

 

Názov projektu: Podlaha pod Vres

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Piešťany, Námestie J.Murgaša 1

 

Stručná anotácia projektu: Projekt je zameraný na revitalizáciu a infraštruktúrne dobudovanie priestorov, v ktorom pôsobí komunita ľudí spojená s OZ VRES. VRES ponúka možnosť rozvoja voľnočasových aktivít súvisiacich s tradičnou lukostreľbou. Nejde pritom iba o vedené a voľné tréningy, ktoré navštevujú ženy i muži rôznych vekových kategórií (od detí až po seniorov) z Piešťan a blízkeho okolia, ale aj o ďalšie tvorivé a kultúrne aktivity, na ktorých sa záujemcovia dozvedajú o tradičnom spôsobe života v rôznych historických obdobiach (stravovaní, výrobe lukov a šípov, odevoch a doplnkoch, bývaní, stratégii vedenia boja, atď.), naučia sa vyrábať a opravovať luky a šípy, organizujú spoločné súťaže, turnaje a iné neformálne stretnutia. Týmito aktivitami VRES sprostredkúva a ďalej rozvíja toto nevšedné kultúrne a historické dedičstvo našich predkov; ponúka možnosť aktívneho využitia voľného času; umožňuje spoločné stretávanie širokej a rôznorodej skupiny ľudí s rovnakými záujmami a je iniciátorom vzniku otvorenej komunity angažovaných a do širšieho spoločenstva zapájajúcich sa ľudí..

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom predkladaného projektu je revitalizácia a infraštruktúrne dobudovanie priestorov, v ktorom sa stretáva komunita ľudí spojená s OZ VRES. VRES ponúka možnosť rozvoja voľnočasových - športových, kultúrnych a spoločenských - aktivít súvisiacich s tradičnou lukostreľbou. Občianske združenie je členom Slovenskej lukostreleckej asociácie a organizuje na dobrovoľníckej báze množstvo aktivít určených a otvorených pre široké publikum zaujímajúce sa o históriu a lukostreľbu (napríklad akciu Lukostrelci pre hrad Beckov). Dobrovoľníci združení v OZ VRES postupne rozširujú svoje aktivity a už druhý rok v priestoroch budovy Telecomu v Piešťanoch organizujú nielen pre svojich členov ale i pre širokú verejnosť lukostrelecké tréningy. Nejde pritom iba o vedené a voľné tréningy, ktoré navštevujú ženy a muži rôznych vekových kategórií (od detí až po seniorov) z Piešťan a blízkeho okolia, ale aj o ďalšie tvorivé a kultúrne aktivity. Na spoločných stretnutiach sa záujemcovia dozvedajú o spôsobe života v rôznych historických obdobiach (stravovaní, výrobe lukov a šípov, odevoch a doplnkoch, bývaní, stratégii vedenia boja, atď.), naučia sa vyrábať a opravovať luky a šípy, organizujú spoločné súťaže, turnaje a iné neformálne stretnutia. Nakoľko ide o pravidelné aktivity, ktoré sú otvorené pre širokú verejnosť trikrát do týždňa, utvorila sa stabilná skupina ľudí, ktorá sa však neustále rozrastá. Vzniklo spoločenstvo ľudí, ktorí vzájomne spolupracujú, pomáhajú si a investujú energiu a čas do spoločných záujmov. Do aktivít sa postupne zapájajú aj rodinní príslušníci, kamaráti a známi. Zveľadenie priestoru (výmena podlahy) výrazne zvýši komfort a kvalitu lukostreleckých tréningov a súčasne priláka ďalších potenciálnych záujemcov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do realizácie projektu budú aktívne zapojení samotní členovia OZ VRES, ako aj široká komunita ľudí, ktorá sa stretáva v priestoroch, ktoré budú revitalizované a infraštruktúrne dobudované a kde sa široká verejnosť zúčastňuje lukostreleckých tréningov organizovaných VRES-om. Pri doterajších spoločných aktivitách sa ukázala dobrá účinná spolupráca medzi členmi združenia a záujemcami o (tradičnú i modernú) lukostreľbu a historické reálie. Verejnosť, ktorá sa zapája do aktivít sa síce neustále rozrastá, ale vznikla už stabilná komunita, ktorá spoločne funguje skoro druhý rok. Tréningy navštevujú tak jednotlivci, ako aj rodiny pričom veková skladba je od detí až po seniorov, ľudia z Piešťan i okolia, profesionáli i amatéri, tréningy navštevujú aj osoby s ŤZP so svojim asistentom

 

 


Rozpočet - 3 180 eur Hodnotenie členov DF - 70/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram