Podcasty Mladí proti fašizmu o spoločenských témach a občianskej angažovanosti

Dátum: 28 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Mladí, o.z.

 

 

Názov projektu: Podcasty Mladí proti fašizmu o spoločenských témach a občianskej angažovanosti

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Platforma YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Music a na ostatných stránkach Mladí proti fašizmu

 


Stručná anotácia projektu:
Iniciatíva Mladí proti fašizmu sa dlhodobo zameriava na prácu s mládežou v oblasti občianskej angažovanosti a spoločenských tém. Cieľ projektu je vytvoriť sériu apolitických podcastov zameraných na tieto témy aj na úrovni samosprávneho kraja. Jeho zámerom bude priblížiť predovšetkým mladým ľuďom fungovanie vecí verejných, občianskej komunity, možností občianskej angažovanosti a prepojiť históriu z najhoršieho obdobia našej histórie s dianím v súčasnosti. To všetko na platforme blízkej mladému poslucháčovi.

 

 

Popíšte svoj projekt: Iniciatíva Mladí proti fašizmu funguje už viac ako 3 roky. Za ten čas sa jej podarilo vytvoriť komunitu viac ako 60 000 najmä mladých ľudí vo veku od 18 do 34 rokov, v ktorých vzbudila záujem o verejné dianie, históriu a občianske angažovanie. To všetko vďaka využitiu spôsobu "od mladých pre mladých", vďaka ktorému sú príspevky zaujímavé aj pre mladého diváka.

Vytvorením série apolitických podcastov bude možné ešte viac rozšíriť schopnosť iniciatívy zaujať mladého diváka. Zároveň mu aj vďaka cieleniu na územie TTSK mu dokážeme bližšie priblížiť fungovanie samosprávy, jeho históriu z obdobia Slovenského štátu a vytvoriť prostredie, v ktorom bude môcť nadobudnúť nové poznatky nielen o jeho fungovaní.

V rámci aktivít pri realizácií projektu vytvoríme okrem iného niekoľko podcastov zameraných na témy:
- fungovanie samosprávneho kraja, jeho inštitúcií a jeho prepojenie s ľuďmi na jeho území
- historické udalosti na území Slovenskej republiky aj TTSK z obdobia Slovenského štátu
- spracovanie príbehu pamätníka z 2. svetovej vojny žijúceho na území z Trnavského kraja
- a mnohé ďalšie.

 

 

 

 


Rozpočet - 4 600 eur Hodnotenie členov DF - 92/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - 1 401 Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram