Pochod "Po stopách Márie Terézie"

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Telovýchovná jednota Klub turistov Holíč

 

Názov projektu: Pochod "Po stopách Márie Terézie"

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Turistická trasa - dĺžka 6 km - Po pamiatkach Holíča – odchod z Domu turistiky ku kruhovému objazdu, smerom k Liehovaru, Bažantnicou po panelovej ceste k Holíčskemu zámku. Zo zámku na Námestie sv. Martina (Kostol sv. Martina), ul. Bratislavskou (Mestský úrad, Evanjelický kostol), ul. Kollárovou až k barokovej sýpke. Po značke na Veterný mlyn, okolo Židovského cintorína, Pravoslávneho kostola, Mestského cintorína, Loretánskej kaplnky až ku Kostolu Božského srdca, ul. Hviezdoslavovou, ul. Kátovskou späť do Domu turistiky.

 

Turistická trasa - dĺžka 12 km – odchod z Domu turistiky, ul. Kátovskou, Kukučínovou a Lesnou k záhradkárskej
osade „Paseky“, pokračovanie na Valšu, cez drevený mostík, lesom na hrádzu Chvojnice, po hrádzi riečky Chvojnice smerom na Hodonín až k rieke Morava. Prechod cez štátnu cestu Holíč – Hodonín a po hrádzi Moravy pokračovanie až k prečerpávacej stanici. Za ňou po 100 m odbočenie doľava do lesa až po lúky letiska, napojenie na asfaltovú cestu smer Kaplnka sv. Margity. Od kaplnky pokračovanie k Žrebčínu v obci Kopčany a späť po asfaltovej ceste k Holíčskemu zámku a do Domu turistiky.

 

Turistická trasa – dĺžka 25 km – smer obec Prietržka, pokračovanie prietržskými vinohradmi, údolím potoka okolo priehrady až na Vintoperk. Následne smer ku golfovému ihrisku po zelenej značke do obce Vrádište, odbočenie k mostu cez Chvojnicu pod Šibenicou, pokračovanie k štadiónu TJ Iskra Holíč, okolo Detského domova a späť do Domu turistiky.

 

Cykloturistická trasa Pomoravím - dĺžka 50 km – Dom turistiky – Hodonín – Lužice – Mikulčice – smer po lesnej ceste smerom na Lanžhot a odbočenie na hraničný priechod Brodské. Pokračovanie okolo Adamova do Kopčian cez Bažantnicu k Holíčskemu zámku a do Domu turistiky.

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je podporiť usporiadanie tradičnej akcie – pochod „Po stopách Márie Terézie“, ktorý bude v tomto roku výnimočný, nakoľko TJ Klub turistov Holíč oslávi 55. výročie svojho založenia. Miestom realizácie je mesto Holíč a jeho priľahlé okolie. Pochod nadobúda medzinárodný charakter vďaka dobrej propagácii, získava si väčší počet účastníkov a taktiež prispieva aj k podpore turistiky.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom TJ Klubu turistov je prostredníctvom tohto projektu usporiadať tradičnú jubilejnú akciu pochod „Po stopách Márie Terézie“, ktorá sa bude konať v tomto roku už po 40 krát. Pri príležitosti tohto jubilea a osláv 55. výročia založenia klubu chceme zorganizovať pochod v slávnostnejšom duchu a s vyšším komfortom pre účastníkov, ktorí prichádzajú na túto akciu zo širokého okolia i zo zahraničia. Uvedený pochod je registrovaný v celoeurópskom kalendári IVV.

 

Naša členská základňa má od svojho založenia až po súčasnosť do 320 členov, organizuje počas roka 15 pravidelných akcií - pochody pre peších a cyklistické zážitkové trasy - podrobnejší popis viď príloha – turistická mapa. Na organizácii akcií sa pravidelne podieľajú jej členovia a dobrovoľníci. V rámci pochodu „Po stopách Márie Terézie“ je pre členov a verejnosť pripravených vždy niekoľko peších a jedna cyklistická trasa. Tradíciou je, že jedna z peších trás je špeciálne zameraná na návštevu pamiatok mesta Holíč pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Účasť návštevníkov všetkých vekových kategórií z blízkeho okolia či vzdialenejších regiónov na tejto akcii je rok od roku vyššia, preto sa snažíme v rozvoji a podpore uvedenej akcie pokračovať zlepšovať ju a neustále posúvať k vyššiemu cieľu. Klub turistov očakáva návštevu zo susednej Českej republiky a záujem prejavili turisti z Nemecka. Akcia nadobúda medzinárodný charakter vďaka dobrej propagácii, a tiež zrekonštruovaním mnohých historických pamiatok na Záhorí. Cykloturistika a pešia turistika je čoraz obľúbenejším odvetvím cestovného ruchu na Záhorí. Do pozornosti sa dostáva aj záhradný turizmus, ktorý je príznačný pre prihraničný región / Holíč, Milotice, Lednice, Valtice /.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
zvýšenie počtu účastníkov pochodu (členov, dobrovoľníkov, návštevníkov z priľahlého okolia i zo zahraničia) preznačenie turistických trás pochodu
vytvorenie propagačného materiálu - mapka trás
vyhotovenie nových smerníkov (10 ks)
vyhotovenie veľkej informačnej tabule (1 ks)
vyhotovenie informačného banneru (1 ks)
nákup diplomov
nákup pamätných medailí
pre zvýšenie komfortu služieb účastníkov bude zakúpených : 6 ks pivných setov a 1 party stan, ktoré budú slúžiť na
posedenie si pri dobrom občerstvení v príjemnom a kľudnom záhradnom prostredí Domu turistiky.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
320 členov TJ Klub turistov všetkých vekových kategórií – deti, dospelí, dôchodcova a pod. - budú sa podieľať na
prípravách, organizácii a samotnom pochode po vybraných peších trasách i cyklotrase
na preznačení trás sa budú podieľať taktiež členovia Klubu turistov Holíči, sú to tzv. značkári
dobrovoľníci – propagácia uvedeného podujatia - budú využité rôzne komunikačné nástroje: plagáty, facebook,
informácie na webe mesta Holíč, mesačníku Holíčan a pod.
na zozbieraní podkladov, textov, fotografickýcha mapových podkladov sa budú podieľať taktiež dobrovoľníci najmä z radov mládeže a študentov v spolupráci s mestom Holíč, ktoré má s propagáciou pamiatok bohaté skúsenosti

 


Rozpočet - 5 150 eur Hodnotenie členov DF - 97/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram