Pinpongové stoly

Dátum: 1 mája, 2019

Meno predkladateľa: Gizela Talačová PaedDr.

 

Názov projektu: Pinpongové stoly

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: E. F. Scherera- areál s trávou pri FIT parku, sídlisko Adam Trajan, 92101 Piešťany

 

Stručná anotácia projektu: Exteriérový pinpongový stôl je vhodná príležitosť pre jedincov z radu dospelých a mládeže, ktorí neradi chodia do telocvične a dávajú prednosť pobytu na čerstvom vzduchu, pretože exteriérové pinpongové stoly sa z pravidla nachádzajú na verejných priestranstvách. Tento typ aktivity je veľmi rozšírený po celom svete a v posledných rokoch aj na Slovensku.

 

Popíšte svoj projekt: Občania , mládež a žiaci mesta Piešťany majú tendenciu sa čoraz menej pohybovať. Spôsob takéhoto života podporuje obezitu, cukrovku, vysoký krvný tlak a iné civilizačné choroby. Cvičenie v posilňovni vyžaduje finančné prostriedky a presne určený čas. V danej lokalite som minulý rok realizovala Fit park z participiálneho rozpočtu mesta Piešťany. U mládeže a dospelých má veľmi kladný ohlas. Mesto tam inštalovalo aj lavičky ,je tam aj volejbalové ihrisko a preto sa tam stretáva mládež a dospelí. Zlepšuje to život ľudí v komunite sídliska Adam Trajan, zlepšuje to aj zdravší životný štýl mládeže a občanov.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Občanov a mládež budem informovať cestou školského časopisu Kométa, webového sídla školy 9zspn.edupage.org a na RZ Základnej školy a RZ Materskej školy.
ZŠ má 199 žiakov a 400 rodičov, MŠ má 132 detí a 262 rodičov . Sidlisko Adama tarajana má 5000 obyvateľov
V danej lokalite by sme realizovali dva exteriérové pinpongové stoly. Pozemok je vo vlastníctve mesta Piešžany.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do akcie zapojíme aj noviny AB a webové sídlo mesta Piešťany, Piešťanský týždeň a televíziu Karpaty. Pomôžu nám najmä rodičia pri hlasovaní dúfam , že aj občania mesta Piešťany.

 


Rozpočet - 1 600 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - 7.-8. Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram