Piknik u Esterházyovcov

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: OZ Neogotický kaštieľ v Galante

 

Názov projektu: Piknik u Esterházyovcov

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: mestský park v Galante pri Neogotickom kaštieli Esterházyovcov

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom nášho projektu je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt. Hlavnou myšlienkou je, aby sa ľudia stretli na výnimočnom mieste a strávili spolu príjemné chvíle. Neogotický kaštieľ Esterházyovcov a okolitý park sú vyhľadávaným miestom nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mesta. Piknik zároveň prispieva k propagácii a ochrane tejto vzácnej kultúrnej pamiatky.

 

Popíšte svoj projekt: Hlavnou témou podujatia je piknik, to znamená, že návštevníci budú vyzvaní, aby si priniesli deky a piknikové košíky plné rôznych dobrôt. Počas piknikovania môžu sledovať, prípadne sa priamo zapojiť do sprievodného programu, vyskúšať si dobové remeslá, dobové tance, či ochutnať dobovú poľnú kuchyňu. Ako spestrenie bude inštalovaný dobový fotokútik, realizovaná módna prehliadka a pre najmenších pripravené dobové hry. Návštevníci si môžu zahrať v parku aj rôzne loptové a iné spoločenské hry. Aj tento rok pripravujeme inštaláciu výstavy v parku, ktorá priblíži činnosť nášho OZ a premeny kaštieľa. Okrem poznatkov z dejín si návštevníci odnesú aj znalosti o Esterházyovcoch a významných udalostiach z ich životov. Návštevníci budú môcť spoznať neogotický kaštieľ z jeho tesnej blízkosti, čím sa podporí povedomie o našej najvýznamnejšej národnej pamiatke a myšlienka nášho OZ - snaha o prebudenie našej spiacej krásky - neogotického kaštieľa.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
počet návštevníkov od 500 - 3 000
počet dobrovoľníkov od 5 - 20
počet účinkujúcich v hlavnom programe 30 - 50
počet remeselníkov 10 - 15
celodenný sprievodný program - náhľad do života"piknikujúcej šľachty, ukážky remeselníkov, ukážky dobových tancov a šermu, módna prehliadka, dobové hry pre deti, výstava

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Členovia nášho OZ, naši priatelia a sympatizanti pomáhajú pravidelne pri príprave kulís a pri organizačno technickom zabezpečí podujatia.
Podujatie pravidelne propagujeme prostredníctvom regionálnych TV, printových médií a na sociálnych sieťach, kde ich tiež postupne oboznamujeme s podrobnejším programom.

 


Rozpočet - 3 000 eur Hodnotenie členov DF - 95/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram