Pamätník vysťahovaným Maďarom v Šamoríne

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Somorja Hangja - Vox Samariae o.z.

 

Názov projektu: Pamätník vysťahovaným Maďarom v Šamoríne

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Šamorín

 

Stručná anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu je revitalizácia námestia oproti Kaplnke sv. Damiána a osadenie pamätníka vysťahovaných Maďarov v Šamoríne, s čím by sme vdýchli život a aktivitu do nevyužitého priestoru. Projektom by sme uskutočnili významné zmeny, s ktorými námestie bude nie len funkčné, ale aj v značnej miere by podporil rozvoj komunity. Pomocou revitalizácie by sme vytvorili aj priestor na stretávanie sa občianskych komunít.Námestie momentálne má ďaleko k ideálnemu stavu, ale vďaka projektu by sme mohli vytvoriť zjednotený, funkčný a pozývajúci priestor, kde ľudia budú chcieť tráviť čas.

 

 

Popíšte svoj projekt: V roku 2017 civilné organizácie Via Nova ICS, Vest Music & Culture PT, OZ Hlas Šamorína – Somorja Hangja Polgári Társulás, základná organizácia Csemadoku v Šamoríne a OZ Maďarský občiansky spolok – Magyar Polgári Kör zahájili verejnú zbierku na postavenie pamätníka vysťahovaným a odvlečeným občanom nášho mesta po druhej svetovej vojne. Do roku 2019 bola zbierka na pamätník úspešná. Na to, aby sme vedeli osadiť pamätník, mesto Šamorín dal k dispozícií verejné priestranstvo pri križovatke Hlavnej ulice a Gazdovského radu, oproti nedávno obnovenej Kaplnke sv. Damiána a Kozmuktoré. Námestíčko je ale v dezolátnom stave a nie je vhodné na umiestnenie takéhoto cenného pamätníka, preto je potrená kompletná revitalizácia a obnova námestia. Na námestí sa odstráni asfalt a budú obnovené chodníky. Pamätník bude pozostávať z lavičky, skulptúry kufrov a kandelábra. V rámci nespevnených plôch bude vysadený trávnik a nižšia vegetácia, kríky. Toutu cestou chceme skultúrniť toto zanedbané, ale frekventované miesto. Ide o rekonštrukciu chodníkov, umiestnenie mobiliáru a vysadenie zelene. Zároveň bude doplnené aj verejné osvetlenie.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Mesto Šamorín - súhlas s revitalizáciou verejného pristranstva, ako aj finančná podpora a aj zabezpečenie udržateľnosti projektu
Civilné organizácie - zapojené do zbierky na pamätník :Via Nova ICS, Vest Music & Culture PT, OZ Hlas Šamorína – Somorja Hangja Polgári Társulás, základná organizácia Csemadoku v Šamoríne a OZ Maďarský občiansky spolok – Magyar Polgári Kör
dobroviľníci, ktrých rodinný príslušníci boli obetami nasiliu vysťahovaním

 

 

 

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - 78/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - 1 146 Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram