Oživujeme Šárd v Galante

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Zelený plán, o.z.

 

Názov projektu: Oživujeme Šárd v Galante

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Breh vodnej nádrže Šárd v Galante - breh pri vstupnej časti do lokality od ulice Bratislavská a časť brehu vedľa vinohradu.

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je oživiť časť zanedbaného brehu vodnej nádrže Šárd v Galante. Lokalita bola kedysi vychádzkovou a odpočinkovou zónou pre obyvateľov Galanty. Breh vyčistíme od náletových drevín, spriechodníme cestičku, umiestnime masívne drevené lavičky a vysadíme 12 vzrastlých stromov. Malým zásahom prinavrátime život do lokality a odštartujeme postupnú revitalizáciu celého okolia Šárdu.

 

Popíšte svoj projekt: Projekt je určený pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Galanty. Cieľom predkladaného projektu je oživiť zanedbanú, ale jednu z mála atraktívnych lokalít mesta Galanty – breh vodnej nádrže Šárd. Cez samotné mesto nepreteká žiadna rieka a vodný fenomén, ktorý je súčasťou mnohých iných miest, je prítomný iba nádržou Šárd.

 

Zámerom projektu je zrevitalizovať časť brehu vodnej nádrže Šárd a tým obnoviť vychádzkový a odpočinkový potenciál tejto lokality. V rámci mesta je toto územie jediným, kde je možný priamy kontakt s vodou a prírodnou krajinou. V minulosti bolo okolie nádrže hojne navštevované obyvateľmi a využívané na krátkodobú rekreáciu i spoločenské udalosti menšieho rozsahu. Avšak postupným zarastaním náletovými drevinami, absenciou mobiliáru a nevhodnou výstavbou čerpacej stanice v tesnej blízkosti sa stalo územie zanedbaným a nepriestupným.

 

Časť brehu vyčistíme od prehusťujúcich náletových drevín a spriechodníme cestičku. Pri brehu umiestnime dve atypové lavičky z masívneho tvrdého dreva pod korunami stromov. Pri brehu a na vizuálne odclonenie od cesty vysadíme 12 vzrastlých listnatých stromov domáceho pôvodu. Týmto malým zásahom prinavrátime život do lokality, rozšírime vychádzkové a pobytové miesta mesta a spustíme postupnú revitalizáciu celej zóny pre úžitok všetkých obyvateľov Galanty.

 

Garantom zdarnej realizácie projektu je občianske združenie Zelený plán. Jeho členovia sú krajinní architekti a architekti, ktorí majú skúsenosti s navrhovaním a realizáciou väčších projektov a umiestnili sa na popredných miestach viacerých architektonických súťaží. Realizáciu podporuje mesto Galanta aj Správa povodia, ktorá písomne vyjadrila súhlas s navrhovaným zásahom, ak bude prevedený v súlade s platnou legislatívou a odbornou záštitou.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
počet osadených lavičiek: 2 ks
vyčistená časť brehu: 350 m2
počet návštevníkov: všetci obyvatelia Galanty
počet dobrovoľníkov: 6-12

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
ohlasená akcia cez FB združenia a webovú stránku
oslovenie spriaznených o. z. z mesta
realizácia zámeru pomocou členov združenia, spriatelených o.z. a ostatných obyvateľov
otváracie popoludnie po zrealizovaní pre všetkých obyvateľov

 


Rozpočet - 3 880 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - 5.-6. Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram