Ovocný sad na pozemku Základnej školy Sekule

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Sv. Ján

 

Názov projektu: Ovocný sad na pozemku Základnej školy Sekule

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Areál Základnej školy Sekule, obec Sekule. Jedná sa o územie na konci obce Sekule v tesnom susedstve s obcou Moravský Svätý Ján.

 

Stručná anotácia projektu: Ovocné dreviny sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej chceme ukázať význam ich ochrany a vysádzania. Najprv sme vysadili sikulskú jabloň, názov ktorej je úzko spätý s našou obcou Sekule. Teraz chceme v areáli našej školy vysadiť ovocný sad a prispieť tak k záchrane vzácneho genofondu. Pomôžete nám svojimi hlasmi?

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom Združenia rodičov je vybudovať v rámci školského areálu miesto, kde by žiaci školy mohli získať zručnosti a vedomosti o ovocinárstve. Počas hodín technickej výchovy sa budú venovať starostlivosti o ovocné dreviny. Projekt bude realizovaný členmi Združenia rodičov v spolupráci s miestnou organizáciou Zväzu záhradkárov a s Dobrovoľníckym hasičským zborom. Naši mladí záhradkári už roky dosahujú pekné úspechy v súťaži Mladý záhradkár na regionálnej úrovni a predkladaný projekt by bol zárukou, že záujem mládeže o záhradkárstvo bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Zároveň by projekt mal prispieť k spájaniu obyvateľov (komunity) dvoch obcí, Sekule a Moravský Svätý Ján, nakoľko pozemok leží na hranici oboch obcí. Projekt bude mať aj pozitívny environmentálny dopad. Základnú školu navštevujú žiaci z oboch obcí a práve oni sú cieľovou skupinou, pre ktorú sa daný projekt bude realizovať. V súčasnosti základnú školu navštevuje 312 žiakov.

 

Praktická realizácia projektu bude pozostávať z technických úprav a samotnej výsadby sadu. Terén je rovný, z južnej a západnej strany oplotený. Treba dobudovať oplotenie z východnej a severnej strany (cca. 40m pletiva a 12 ks stĺpikov, medzi nimi rozostupy 3m). Odburinenie bude vykonané chemickým (biologicky odbúrateľným) postrekom Roundup clasic PRO. Potom bude podľa potreby urobená navážka zeminy malým bágrom. Použitie bágra bude za odplatu. Oslovíme niektorého z miestnych podnikateľov, ktorí vlastnia spomínaný báger. Po vykopaní jám a nanesení substrátu, pristúpime k samotnej výsadbe drevín, resp. k naočkovaniu špeciálnych odrôd na pripravené podpníky. Ku každému stromčeku bude pripevnený drevený oporný kolík a ochrana kmeňov proti okusovaniu zverou a pri kosení. K viniču a jabloniam bude vybudovaná špeciálna drôtenka pozostávajúca z vodiacich drôtov a oporných stĺpikov.

 

Zavlažovanie bude riešené pomocou dvoch 1000 litrových nádob, ktoré sa naplnia vodou. Odtiaľ ju tlakovým čerpadlom budú odvádzať hadice umiestnené na konštrukcii v strede radu pre kôstkoviny a pre  bobuloviny. Nádoby budú uložené na železnej konštrukcii, ktoré vybudujeme v rámci technických úprav. Uvažuje sa aj o svojpomocnom vyhĺbení studne, no táto nie je zahrnutá v projekte, nakoľko momentálne nie je možné presne určiť výšku nákladov spojených s jej realizáciou. Uličky sa budú počas leta kosiť benzínovou kosačkou (školník). Pásy v radoch výsadby by sa mali mechanicky odburiňovať - okopať, preto nebudeme osádzať obrubníky radov ovocnín. Pri práci v sade budú všetci dodržiavať zásady ochrany a zdravia pri práci. Garantami udržateľnosti celého projektu budú predseda miestneho Zväzu záhradkárov a učiteľka technickej výchovy a biológie.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Stromčeky 18 kusov: 8 jabloní, 2 hrušky, 2 čerešne, 2 slivky, marhuľa, broskyňa, mišpuľa a dula.
Vinič 6 kusov.
Rôzne druhy ovocných drevín v počte 13 kusov: 3 egreše, 3 rakytníky, červená ríbezľa, čierna ríbezľa, arónia, kustovnica (goji), drieň, figovník a machovník.
Výučbový sad pre žiakov základnej školy. V súčasnosti základnú školu navštevuje 312 žiakov.
Každoročné ukážky strihania konárov. Prednášky členov Zväzu záhradkárov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Dobrovoľníci z radov rodičov (Združenie rodičov) a záhradkárov podajú svoje pomocné ruky pri úprave terénu a pri výsadbe ovocných drevín.
Dobrovoľní hasiči z obce nám pomôžu s prísunom vody do nádrží.

 


Rozpočet - 3 300 eur Hodnotenie členov DF - 91/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram