Ovocné zastávky na cyklotrase

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede

 

Názov projektu: Ovocné zastávky na cyklotrase

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v katastri obce Dolná Streda. Jedna časť bude realizovaná na trase cyklotrasy po Vážskej hrádzi v smere na obec Váhovce. Druhá časť bude realizovaná na trase cyklotrasy, ktorá vedie z Nového Majera do Dolnej Stredy, pri železnici- lokálne nazývané-šibeničný vrch.

 

Stručná anotácia projektu: Hlavným zámerom projektu bude realizácia "zastávok" -odpočinkových prístreškov z dreva na dvoch lokalitách obľúbenej a využívanej cyklotrasy,doplnené výsadbou pôvodných druhov ovocných drevín a informačnou tabuľou.Každá zo zastávok bude jedinečne pomenovaná:
Zastávka"pod Slivkou", Zastávka"pod Hruškou", Zastávka"pod Morušou". Cyklisti na zastávke načerpajú sily, pochutia si a niečo sa dozvedia.

 

Popíšte svoj projekt: Hlavným zámerom je úprava okolia cyklotrasy, jej doplnenie o " funkčné zastávky" na okruhu Dolná Streda-Sereď-Dolná Streda a Dolná Streda -Váhovce. V ich dvoch častiach, na miestach, ktoré sú zanedbané, zarastené, a zaslúžia si pozornosť. Ich budúci potenciál vidíme veľmi pozitívne. Súčasťou zastávok bude výsadba pôvodných ovocných drevín a informácie o histórii.
Napr. lokalita Šibeničný vrch je smutne známym miestom obesencov, ktoré pamätá veľa nešťastia.
Iná lokalita je miestom "na polceste do ďalšej dediny, kde si starší ľudia radi postoja, keď už nevládzu na bicykli, významná aj ako vstup do "chráneného vtáčieho územia".

 

V rámci projektu sa uvažuje o dosadení takýchto drevín aj k už existujúcim dvom "zastávkam" v iných lokalitách cyklotrasy. Projekt nie je ohraničený, do budúcna uvažujeme aj o realizácii ďalších "zastávok" tohto typu. OZ je skupina nadšencov, ktorým robí radosť hľadať riešenia na zlepšenie okolia, lokality ku ktorej patríme. O zeleň v centre, ale aj o perifériu obce sa staráme, čistíme, sadíme a zveľaďujeme ju každoročne. Máme veľa priateľov , no aj my v Oz sme častými užívateľmi vybudovanej cyklotrasy . Vidíme tu priestor na zlepšenie stavu okolia. Výsadbu pôvodných ovocných druhov a informačné tabule vnímame ako nástroj a spôsob vyjadrenia , že aj na veci a ľudí dávno minulých období sa nezabúda-sú súčasťou histórie nás všetkých. Života tunajších ľudí, vzácnych vtákov a ovocných stromov, ktoré sa tu vo veľkej miere v minulosti pestovali. Mladšie generácie cyklistov určite radi uvítajú spoznať chuť obyčajne vypestovaného ,voňavého ovocia, priamo zo stromu- nie z obchodu. Tak si to doprajme, úsmev a dobrý pocit z výsledku príde sám.....

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
2 ks drevenných prístreškov
12 ks ovocných drevín
2 ks informačné tabule

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do realizácie budú zapojení hlavne členovia OZ, spriaznenci, cyklisti, v dedine pôsobiace spoločnosti ,starosta obce, občania obce, žiaci tunajšej základná školy

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram