Ovocné zastávky na cyklotrase II.

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede

 

Názov projektu: Ovocné zastávky na cyklotrase II.

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Dolná Streda - cyklotrasa

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je pokračovanie v projekte Ovocné zastávky na cyklotrase z r.2019. Týmto projektom by sme radi doplnili nevyhnutne potrebný mobiliár a ďalšie stromy na už zrealizovaných zastávkach-Pod Slivkou, Pri Moruši, Pod Hruškou, Pod Čerešňou. Konkrétne to budú lavičky, smetné nádoby a ďalšie stromy. Súčasťou bude samozrejme aj rozsiahlejšia revitalizácia okolia zastávok, vyčistenie a ďalšie zatrávnenie plochy. Pre večerné využitie okolia by sme radi osadili do telesa cyklotrasy solárne svietidlá.Zvýšime tak atraktivitu, dostupnosť a aj bezpečnosť cyklotrasy vo večerných a nočných hodinách.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je nadviazať na už zrealizované aktivity z r.2019 a pokračovať v nich . Spätná väzba občanov a návštevníkov Ovocných zastávok nám už po niekoľkých dňoch poskytla odpovede na to,čo by bolo vhodné zlepšiť a doplniť. Spätná väzba sa týkala hlavne týchto oblastí- aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia , aby zastávky využívalo aj viac ľudí naraz- rodiny s deťmi, cyklisti, seniori je nevyhnutné osadiť lavičky, smetné nádoby, ďalšie stromy. Zatrávnime širšie okolie ,aby sa dalo využívať aj na pikniky, ekologicky osvetlíme okolie "zastávok" a cyklotrasu. Motiváciou nám je,že zastávky sú naozaj využívané, slúžia nielen domácim ale aj iným návštevníkom cyklotrasy. Tešíme sa, že sa doposiaľ nestali terčom žiadnych vandalov. Vidíme v dobrej veci zmysel, tak prečo nepokračovať?

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Tak ako v minulom roku, pri realizácii sa zapojilo veľa ľudí, členov OZ, priateľov, firiem, Obecný úrad. Pri slávnostnom otvorení sa na výzdobe podieľali aj deti zo ZŠ. S pomocou všetkých sa podarilo, a verím, že aj v tomto projekte sa nám spoločne podarí vysadiť stromy, osadiť lavice, smetné koše aj inštalovať osvetlenie. O propagáciu celého projektu ,ako aj na podpore v hlasovaní sa pričinilo miestne SEREDSITY , obecný úrad v Dolnej Strede, Cyklistický klub AB Sereď.

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 83/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram