Otvorené arborétum pri potoku Parná

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: LOMOZ

 

Názov projektu: Otvorené arborétum pri potoku Parná

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Plocha verejného priestranstva pri potoku Parná v centre obce Horné Orešany.

 

Stručná anotácia projektu: Oddych pre širokú verejnosť nielen v meste pri fontáne, ale aj na dedine pri potoku. Oživme zanedbané plochy výsadbou zelene – ARBORÉTUM v centre obce Horné Orešany pri potoku Parná. Novozaložená zeleň bude plniť funkciu nielen krajinotvornú ale aj biologickú. Rozmanitosť druhov, ako sú ihličnaté a listnaté kríky doplnené trvalkami a okrasnými trávami, podčiarkne trávnatá plocha mäkkými líniami.

 

Popíšte svoj projekt: Ako občianske združenie LOMOZ (Lenivá Orešanská Mládež Horné Orešany), máme záujem prispieť na výsadbu zelene podľa navrhovaného komplexného projektu, vytvoreného odborníkmi z oblasti záhradníctva ktorý rieši návrh na výsadbu zelene, vybudovanie chodníkov, oddychovú časť, osadenie lavičiek, pódium (cca. 20m2) na organizovanie rôznych komunitných aktivít, schody - prístup do potoka Parná. Keďže projekt je väčšieho charakteru, dofinancovanie bude hradené z rozpočtu obce.

 

Stromy budú vysádzané vzrastlé (výš. min. 2m) a ukotvené. Na výsadbu budú použité kríky ihličnaté a listnaté, doplnené trvalkami a okrasnými trávami. Rastlinný materiál bol navrhnutý s ohľadom na pôdne, klimatické a svetelné pomery, výškovo farebne usporiadaný s rôznou farbou kvetov. Estetický zážitok vo večerných hodinách umocní spodné nasvietenie zaujímavých drevín navrhnutými halogénmi.

 

Výsadbou zelene prispejeme k vytvoreniu hodnotnej, oddchychovej lokality pri potoku Parná, ktorá bude slúžiť ako premostenie medzi návštevníkmi a miestnymi a bude dostupná aj pre imobilných. Zóna sa nachádza pri centrálnej križovatke obce s tromi hlavnými smermi - BA, TT a SE a zároveň v blízkosti štyroch bytových komplexov z mladými rodinami, ktoré nemajú vo svojom okolí žiadny dostupný oddychový priestor. Doposiaľ využívajú vedľajšie obecné komunikácie. V blízkosti (20m) sa nachádza novoopravená kaplnka sv. Vendelína. Táto plocha slúžila ako skládka organického odpadu na jar a na jeseň. V ostatnom období roka bola nevyužívaná a zanedbávaná.

 

Zelená oáza sa stane záhradou, ktorá učí popisom a označením jednotlivých druhov rastlín. Výsadbou novej zelene stromov, kríkov, porastov, prispejeme pozitívne ku krajinotvornému ale aj estetickému charakteru dediny. Ako OZ so skúsenosťami starostlivosti o životné prostredie, ochranu prírodných hodnôt a lokálnej histórie, chceme angažovať čo najviac ľudí, aby sa začali zaujímať o svoje okolie, chuť pretvárať ho a neboli k nemu ľahostajní. Pre zdravé prosperovanie novozaloženej zelene bude mimoriadne dôležitá údržba, najmä pravidelné zálievky, pravidelné kosenie trávnika a odburiňovanie kríkov, kde chceme zapojiť nielen členov OZ LOMOZ, ale aj členov ostatných komunít - klub dôchodcov, klub záhradkárov obce, členov OCÚ.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Stromy listnaté (5 druhov) - 19 ks
Kríky ihličnaté (2 druhy) - 23 ks
Kríky listnaté (19 druhov) - 149 ks
Trvalky, trávy (12 druhov) - 154 ks
Mulčovacia kôra (80l, 245,36 m2 x 0,04x300/17) - 171 ks
Koly - 48ks
Trávne semeno - 8,56 kg
Lúčne kvety (bal 0,90 kg) - 3 ks

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do projektu chceme zapojiť okrem členov OZ LOMOZ, rodinných príslušníkov, zamestnancov OCÚ, našich priateľov, klub dôchodcov, členov komisie životného
prostredia formou informácie o stanovenom termíne realizácie výsadby prostredníctvom: Facebook a web OZ LOMOZ, Facebook a web obce, obecný štvrťročník
Hornoorešan a oznámením v miestnom rozhlase

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram