Otvorená učebňa

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Občianske združenie Krok do budúcnosti

 

Názov projektu: Otvorená učebňa

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: areál Základnej školy, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš

 

Stručná anotácia projektu: Otvorená učebňa v areáli školy by plnila funkcie:
miesto na učenie počas vyučovacích hodín aj mimo vyučovania v tesnom kontakte s prírodou,
miesto na oddych a relaxáciu počas pobytu detí v ŠKD v poobedňajších hodinách a počas záujmových útvarov,
miesto na pravidelné organizovanie prednášok včelárov, záhradkárov, poľovníkov,
nácvik kultúrnych vystúpení detí,
každoročné stretnutie so starými rodičmi

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je vybudovanie otvorenej učebne v prírode-v areáli školy, ktorá by bola súčasťou novovybudovaného a oploteného detského ihriska. Ide o priestor, ktorý bude slúžiť nielen na oddych, ale aj na zážitkové učenie, pokusy a pozorovanie a hry v tesnom kontakte s prírodou. Zároveň nastane prepojenie teoretickej časti- prednášky s praktickými ukážkami s odborníkmi z rôznych oblastí. Nastane vzájomná kooperácia viacerých generácií, organizácií. Pri praktickej realizácii tohto projektu dôjde k vzájomnej spolupráci dobrovoľníkov, rodičov, starých rodičov a žiakov.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Počet návštevníkov. 400,
Počet dobrovoľníkov: 30,
Počet workshopov: 12/rok,
Počet vysadených stromčekov: 80
Vybudovanie prístrešku: 1
Vybudovanie sedenia v otvorenej učebni pre 30 detí

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Prostredníctvom webovej stránky školy, facebookovej stránky školy, Rodičovského združenia a občianskeho združenia, a obecného rozhlasu osloviť všetkých obyvateľov obce.

 


Rozpočet - 5 800 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - 1.-2. Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram