Orešanský rínek ľudovej hudby 2020

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: FIDLICANTI

 

Názov projektu: Orešanský rínek ľudovej hudby 2020

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Horné Orešany

 

Stručná anotácia projektu: Orešanksý rínek ľudovej hudby je festival hudby, tanca, spevu, teda folklóru vo všetkých jeho podobách, ktorý vznikol zo snahy objavovať, obnovovať a prezentovať tradície nášho mikroregiónu Orešansko i celého regiónu Trnavská rovina už 10 rokov. Ako jediný na Slovensku spájame súbory do spoločného vystúpenia, v ktorom jednotlivé vstupy nenasledujú samostatne za sebou, ale sú súčasťou uceleného hudobno-dramatického predstavenia.

Samotná reálizácia Rínku, ako vyvrcholenia našich snáh, sa koná vždy na jeseň, tento rok je naplánovaný na 16. 10.2021. Festival je navyše obohatený mnohými sprievodnými akciami ako sú hudobné a tanečné workshopy, školenia v oblasti výskumu a zhotovovania ľudového odevu, tvorivé dielne pre deti a mládež, výstavy fotografií a ľudových remesiel atď. Našou snahou je vyhľadávať čo možno najstaršie dostupné pramene a zdroje informácii o už takmer zabudnutých tradíciách. Rovnako sa snažíme vyhľadávať hudobný materiál a rozvíjať inštrumentálne zručnosti členov CĽH FidliCanti. Na celoslovenskej prehliadke ľudových hudieb v Habovke získali mladí hudobníci strieborné pásmo. Aj to je dôkaz zmysluplného pôsobenia na rozvoj komunity.

 

 

Popíšte svoj projekt: Festival Orešanský rínek ľudovej hudby oslávi na jeseň svoje desiate výročie. Počas tohto obdobia sa výraznou mierou podpísal pod kultúrny, spoločenský i sociálny rozvoj v regióne. Podarilo sa nám podnietiť spoluprácu medzi generáciami v obci ako i medzi členmi jednotlivých zúčastnených súborov.Povedomie o folklóre, tradíciách a zvykoch našich predkov výrazne stúplo. Spolupracujeme na založení a výchove ďalšej mladej muzičky, v ktorej vyrastá desať budúcich muzikantov. Výstavy, workshopy, tvorivé dielne, koncerty, spoločenské podujatia ale najmä naše stále projekty(5 podujatí v roku) sú neodmysliteľnou súčasťou života obce i regiónu. Všetky aktivity robíme na báze dobrovoľníctva, naše podujatia nemajú spoplatnený vstup, aby boli prístupné každému.Počet odpracovaných dobrovoľníckych hodín sa pohybuje v tisíckach. A počet ľudí zapojených každoročne do Rínku presahuje 250 osôb. Rínek má v obci i v širokom okolí známe meno, o čom svedčia naše problémy v posledných ročníkoch, kedy záujem o účasť na našich podujatiach vysoko prevyšovala kapacitu priestorov, v ktorých sa konali.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Seniori z Klubu dôchodcov HO sa budú priamo podieľať ako dobrovoľníci pri príprave celého priebehu Rínku, nakoľko s nimi úzko spolupracujeme v každom ročníku
Rovnako členovia OZ Lomoz, ktoré združuje mladých ľudí aktívnych v oblasti rozvoja obce, kultúry a ekológie
Deti a mládež z obce a okolia budú priamymi účastníkmi workshopov, školičiek tanca a sprievodných podujatí
Členovia minimálne šiestich folklórnych súborov z regiónu, združení alebo ľudových hudieb sa zúčastnia nácvikov, workshopov a prípravy podujatia v počte min. 100 ľudí
Ako dobrovoľníci a účastníci workshopov a sprievodných podujatí sa zapojí široká verejnosť obce bez rozdielu veku

 

 


Rozpočet - 2 350 eur Hodnotenie členov DF - 79/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram