Obnova Hanza kolónie

Dátum: 1 mája, 2019

Názov predkladateľa: Hanza Galanta

 

Názov projektu: Obnova Hanza kolónie

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt máme záujem realizovať na pozemku vo vlastníctve Mesta Galanta. Pozemok je zapísaný u Správy katastra Galanta na LV č. 885 ako E parc. č. 837/14 o výmere 6350 m2, C parc. č.978 ostatná plocha o výmere 5008m2. Verejnosti je známy ako Hanza Kolónia. V blízkosti Hanza Kolónie sú dve základné školy, dve súkromné škôlky, rodinné centrum, Domov dôchodcov a Klub dôchodcov.

 

Stručná anotácia projektu: Náš projekt rieši obnovu a revitalizáciu nedostatočne využívaného mestského pozemku, preto bude vhodná spolupráca občianskych združení, dobrovoľníkov, Mesta Galanta, Správa športových zariadení Mesta Galanta, Mestskej polície, Technických služieb, príp. ďaľších organizácií. Našou snahou bude vytvorenie príjemného oddychového miesta pre všetkých.

 

Popíšte svoj projekt: Hlavnou myšlienkou projektu je vrátiť Hanza Kolónii stratenú krásu. Celý pozemok je oválneho tvaru, okolo celého obvodu obrastený nádhernými lipami. Toto miesto slúžilo vždy všetkým obyvateľom nášho mesta. Zaujímavé bolo vždy atmosférou, ktorou vytváralo príjemné oddychové miesto. Za našich detských čias sme sa tu denne stretávali, hrali futbal, schovávačku, všetky cesty zo školy viedli sem. Obnovením tejto zanedbanej plochy mesta by sme mohli získať priestor na stretávanie sa, pikniky, získali by sme verejný priestor pre rôzne komunity. Deti a mládež tu môžu hrávať spoločenské hry, všetky voľnočasové vonkajšie aktivity, futbal, vybíjaná, volejbal, bedminton. V stredovej časti nájdu príjemné odpočinkové miesto mamičky s kočíkmi, dôchodcovia. Podľa mojich vedomostí tu zvyknú tráviť čas dôchodcovia z Klubu dôchodcov pri svojich nordic-wolking aktivitách. Momentálne tu však pre nich nie je vhodné miesto na sedenie.

 

Prínosom tohto miesta bude skutočnosť, že na obnove sa budú podieľať dobrovoľníci, susedia, základné školy aj občianske združenia. V praxi to znamená skutočnosť, že si vážime miesta a priestory ktoré nie sú zadarmo, ale aktívne sme sa na nich podieľali. V budúcnosti je možné miesto využívať na malé komunitné burzy, pikniky, jogu, aerobik a ostatné voľnočasové aktivity. Bude to PPV, priestor pre všetkých.

 

Ovál je v strede rozdelený širokým chodníkom, ktorý slúžil ako oddychová časť. Chodník bol kedysi vysypaný drobnou kamennou drťou a po obidvoch stranách stáli dnes už zničené zdevastované lavičky. Na oboch stranách oválu sú uschnuté kríky, vychodený chodník, udupaná vyschnutá tráva.

 

V rámci projektu bude potrebné celý pozemok vyčistiť od smetí, uschnutých konárov, lístia. Vyschnuté kríky sa nahradia novými. Doplní sa vydupaná vyschnutá tráva. V oddychovej zóne sa polámané lavičky zdemontujú, opravia, príp. osadia nové lavičky, doplnia sa smetné nádoby, stojany na bicykel. S ohľadom na kočíky a vozíčkarov sa vyhradí úzky pás, ostatný priestor sa doplní drobným sypaným štrkom. Motiváciou projektu je skrášlenie priestorov a ich prínos pre všetky vekové generácie.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Spoločné stretnutie všetkých občianskych združení, dobrovoľníkov za účelom prezentácie nášho plánu
spoločná brigádnická práca, vyčistenie od zaschnutých kríkov, smetí, lístia
Demontáž polámaných lavičiek, nefunkčných smetiakov
Montáž nových lavičiek, stojanov na bicykle, smetiakov
Zrušenie chodníka cez plochu, vysadenie novej trávy
Doplnenie oddychovej zóny drobným štrkom
Záverečné odovzdanie obnovených priestorov a spoločný piknik v tráve

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
V rámci dobrej spolupráce občianskych združení sa na projekte budú podieľať: OZ Hanza Galanta, OZ Mas Galanta, Mesto Galanta, Správa športových zariadení Mesta Galanta, Mestská polícia v Galante, OZ Templars, RC Bambuľkovo, pozvaný bude Klub dôchodcov. Všetky naše aktivity sú verejne propagované, vítaní budú všetci. Všetka činnosť bude prevádzaná dobrovoľníkmi a obyvateľmi Hanza kolónie. Takýmto spôsobom by bolo vhodné obnoviť všetky zelené plochy a verejné priestranstvá v našom meste.

 


Rozpočet - 3 500 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram