Obnova Hanza kolónie - 2. časť

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: OZ Hanza Galanta

 

Názov projektu: Obnova Hanza kolónie - 2. časť

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Galanta - Hanza kolónia

 

Stručná anotácia projektu: V roku 2019 prebehla 1. časť Obnovy Hanza kolónie. Projekt mal veľký ohlas a úspech u obyvateľov mesta. V druhej časti by sme chceli doplniť výsadbu líp v parku, vysadiť ďalšie kríky, trvalozelené rastliny, kvety, zrekultivovať a dosiať trávnatú plochu, doplniť lavičky, umiestniť workoutové prvky v parku a celkovo skrášliť prostredie Hanza kolónie.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je zveľadenie mestského parku, vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov a skrášlenie prostredia v ktorom žijeme. V roku 2019 sa v 1. časti obnovy podarilo vymeniť lavičky, doplniť smetiaky, cyklostojan, upraviť povrch, zrušiť vyšľapaný chodník krížom cez park, vysiať trávnik, zrevitalizovať kríky a zeleň. V druhej časti v roku 2021 by sme chceli dosadiť vyhynuté lipy, vysadiť nové kríky a trvalozelené rastliny, zrekultivovať starý trávnik a podsiať ho novou trávou, umiestniť niekoľko workoutových prvkov pre dospelých (cyklotrenažér, orbitrek, veslovací trenažér) pre zdravšie využitie voľného času atď. Už minulý rok ukázal, že ľudia sú ochotní pre lepšie životné prostredie niečo urobiť, len musia byť k tomu správne motivovaní. Do brigády sa zapojilo dobrovoľne okolo 50 občanov mesta, obyvateľov blízkeho okolia, dôchodcov, členov OZ a podobne. A to sa pracovalo za vytrvalého dažďa počas celého dňa. Po revitalizácii parku v októbri 2019 začali miesto navštevovať vo zvýšenej miere dôchodcovia z neďalekého Domova dôchodcov, žiaci blízkej základnej školy, mamičky s kočíkmi aj viac cyklistov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Rok 2019 ukázal, že ľudom záleží na životnom prostredí. Zapojilo sa okolo 50 dobrovoľníkov, členov rôznych OZ, dôchodcov, obyvateľov blízkych domov. A to všetko za vytrvalého dažďa. Po minuloročnom úspechu projektu, v roku 2020 počítame s účasťou dobrovoľníkov, obyvateľov možno na úrovni 100 osôb. Občanov oslovujeme cez sociálne siete, cez akcie konané v meste, či v konkrétnych komunitách. Po úspechu minuloročného projektu sa hlásia občania aj iniciatívne.

 


Rozpočet - 4 800 eur Hodnotenie členov DF - 91/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - 5.-6. Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram