obJAV Smolenice Eco Festival

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Necestou (ka)

 

Názov projektu: obJAV Smolenice Eco Festival

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Smolenice-lúky, Južná Bašta Smolenického zámku, Park Pálffyho

 

Stručná anotácia projektu: O.z. Necestou(ka) organizuje ekofestival obJAV Smolenice. Jeho cieľom je na 1 deň vytvoriť zo Smoleníc udržateľnú destináciu a poskytnúť účastníkom festivalu netradičné zážitky ako napríklad: workshop permakultúry a jej uvedenie do praxe, workshopy ako tvoriť z odpadkov, ako recyklovať, ako si vyrobiť svoju vlastnú prírodnú kozmetiku, geoprechádzka po Hlboči, prechádzka so speleológmi a mnohé iné. Do verejných debát pozveme odborníkov na hospodárenie s lesmi a ich ochranu, odborníkov na klímu, odpadové hospodárstvo ale i zaujímavých hostí, ktorí radi cestujú s pozitívnym dopadom na miestnu kultúru, prírodu a ekonomiku. Do programu zapojíme i miestnych umelcov, výrobcov, deti, seniorov a malých podnikateľov. Festival je pre všetkých: rodiny s deťmi (aj tie s postihnutím), pre mladých ľudí, miestnych i zahraničných, seniorov a aj zvieratká.

 

 

Popíšte svoj projekt: Naším cieľom je každoročne organizovať vzdelávacie podujatie, na ktorom sa návštevníci majú možnosť dozvedieť a naučiť ako môžeme chrániť našu prírodu aj malými krokmi tak, aby tu zostala nepoškodená aj pre ďalšie generácie. Budeme si skúšať ako sa cestuje inak, s ohľadom na miestnych, prírodu a seba samého. Taktiež plánujeme zapojiť miestnu komunitu do vecí verejných.

Náš cieľ:
obJAV organizujeme s myšlienkou oslavy krásy prírody a umenia. Spolu s obyvateľmi Smoleníc pretvárame verejné priestory v okolí Smoleníc na miesto s príjemnou hudbou, na miesto, kde sa oddychuje, učí, tvorí, necháva sa unášať fantáziou, a na miesto, kde sa diskutuje s odborníkmi o tom, ako vnímajú prírodu, a ako ju spolu môžeme chrániť.

Ako to robíme:
Spolupracujeme s obcou Smolenice, Hasičským zborom, Červeným krížom, SBaH, ZŠ, dôchodcami, miestnymi umelcami a hudobníkmi, odborníkmi na ochranu prírody a ďalšími. Zorganizujeme 10 workshopov, 2 geologické prechádzky s foragingom, 1 koncert, 1 workshop jazdy na handbiku, 1 diskusiu, premietať 1 film a pripraviť pre účastníkov mapu Smoleníc so zaujímavými bodmi. Nechceme tvoriť odpad. Návštevníkov prosíme aby si priniesli svoj vlastný pohár alebo fľašu, ktoré si naplnia priamo na mieste. Veríme, že počas festivalu vieme zabrániť tvorbe odpadu. Ak sa nám to však úplne nepodarí, budeme mať možnosť z neho tvoriť a naučiť sa ako odpad správne separovať. Stánky s jedlom a pitím používajú zálohované poháre a v prípade jednorazových obalov musia byť 100% bio-rozložiteľné. V prípade, ak ich nebudú mať, budeme mať k dispozícii 100% bio-rozložiteľné zálohové poháre vyvinuté STU v spolupráci s INCIEN. Nepodporujeme jednorazové plasty (obaly, papiere, slamky). Počas príprav aj samotného festivalu nám pomáha 20 dobrovoľníkov. Počas festivalu budeme od obyvateľov zbierať nápady na zlepšenie Smoleníc a okolia.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: S organizáciou projektu nám pomáha približne 20 dobrovoľníkov: susedov, kamarátov ale i hostí
Tento rok aktívne zapojíme klub dôchodcov v Smoleniciach- plánujme zriadiť oddychovú a čítaciu zónu
Tento rok aktívne zapojíme žiakov ZŠ Smolenice- pri organizácii, dobrovoľníctve a workshopoch
Tento rok plánujeme zapojiť Materskú škôlku-zriadenie kreatívneho kútika pre deti
Už druhý rok spolupracujeme s organizáciou SBAH, ktorá zapája svojich členov do účasti a dobrovoľníkov do organizovania jazdy na Hand-bikoch
Tento rok zapojíme miestnych odborníkov na ovocné dreviny

 

 


Rozpočet - 7 500 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram