O športe trochu inak - vzdelávací program pre športových odborníkov, športovcov a širokú verejnosť

Dátum: 1 mája, 2019

Názov predkladateľa: Asociácia športových klubov Piešťany, o. z.

 

Názov projektu: O športe trochu inak - vzdelávací program pre športových odborníkov, športovcov a širokú verejnosť.

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt sa realizuje v Piešťanoch, konkrétne v objektoch Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, prevažne v Kine Fontána, alebo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska.

 

Stručná anotácia projektu: V rámci Asociácie športových klubov, ktorej členom je 19 športových klubov z Piešťan sa venujeme rôznym aktivitám v súvislosti so športom. Jedným z dôležitých cieľov Asociácie je organizácia odborných seminárov s rôznymi tematickými okruhmi. Seminárne sú zamerané na oblasti ako športová psychológia, rehabilitácia, správna výživa, športová legislatíva, alebo stretnutia so športovými osobnosťami.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je otvorenie diskusie v oblasti športu. Športové kluby, ktoré pracujú s mládežou často zdieľajú rovnaké problémy. Systém podpory športu za výrazne zmenil v porovnaní v minulosťou. Je preto dôležité otvoriť otázky a diskutovať rôzne témy. Financovanie športu je výraznou mierou zamerané na rodičov. Tento spôsob financovania však spôsobil v organizáciách športu (v kluboch) rôzne problémy, ktoré musíme riešiť. V prvom rade treba zmeniť pohľad nielen na financovanie, ale aj na spoluprácu navzájom. Trojuholník klub, tréneri a rodičia musí fungovať. Avšak ako správne reagovať na rôzne situácie, ktoré v kluboch vznikajú? Ako správne kompenzovať tréningový proces, ako motivovať mladých športovcov, ako motivovať ostatné deti aby začali športovať, ako sa zorientovať v náročnej legislatíve?

 

Odpovede na tieto otázky budeme hľadať v rámci odborných diskusií, ktoré sú určené pre športové kluby, športových odborníkov, športovcov a širokú verejnosť. Vstup na všetky odborné semináre je voľný. Na základe skúsenosti z predchádzajúcich seminárov, ktoré sa konali v mesiacoch 10/2018 až 03/2019 môžeme konštatovať, že diskusia na tejto úrovni dlho absentovala a pohľad na dané oblasti sa postupne mení. Veríme, že mení sa ku lepšiemu a je potrebné pokračovať ďalej.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Priemerný počet návštevníkov semináru je 100 ľudí
Priemerný počet dobrovoľníkov v rámci jedného semináru je 7-8 ľudí (výkonný výbor Asociácie = 6 ľudí, fotograf = 2 ľudia)
Plánovaný počet seminárov na rok 2019 podporených z prostriedkov TTSK je 6.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
V rámci organizácie odborných seminárov sú zapojený viacerý členovia Združenia v minimálnom počte ľudí 6 až 8.
V rámci komunikácie s verejnosťou využívame webovú stránku https://www.askpn.sk/, ktorej administrátorom je dobrovoľník.
Ďalším komunikačným nástrojom je facebook, opäť administrovaný dobrovoľníkom, https://www.facebook.com/asociaciasportovychklubovpiestany/?ref=settings

 


Rozpočet - 4 010 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - 7.-8. Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram