Nie ste sami!

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: OZ Samaria

 

 

Názov projektu: Nie ste sami!

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Hlohovec

 


Stručná anotácia projektu:
Narodenie postihnutého dieťaťa predstavuje psychické vypätie i veľkú fyzickú záťaž nielen pre rodičov, ale aj blízkych rodinných príslušníkov determinujúcich rodinné fungovanie. Stresová situácia spojená s oznámením diagnózy dieťaťa je nemenný fakt, bez ohľadu na to, či už ide o dieťa, ktoré trpí mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Pre pozitívnu akceptáciu zdravotného postihnutia v rodine je dôležité vytvárať podnecujúce podmienky, ktoré umožňujú rodičom vysporiadať sa s novou životnou situáciou ako aj mať dostatočnú opornú sieť skladajúcu sa z rodiny, vonkajšieho prostredia a inštitúcií.

OZ Samaria, má za cieľ v Komunitnom centre Samaria uskutočňovať podporné stretnutia rodičov detí, ktoré trpia mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, počas ktorých by si vymieňali skúsenosti, vedomosti a poznatky. Boli by si navzájom oporou. V komunitnej záhrade by načerpali spoločne pozitívnu energiu. Získali by nové podnety pri práci s drevom či hlinou, zoznámili sa s iným druhom terapie (canisterapiou). Po namontovaní sedačkového výťahu by bola týmto rodičom a ich deťom sprístupnená spoločenská miestnosť, kde by prebiehali spoločné aktivity. Nainštalovaním sedačkového výťahu odstránime bariéry, ktoré ich inak vylučujú zo spoločnosti a aktívneho plnohodnotného života.

 

 

Popíšte svoj projekt: OZ Samaria má za cieľ v Komunitnom centre Samaria na Podzámskej ulici č. 4, Hlohovec uskutočňovať podporné stretnutia rodičov detí, ktoré trpia mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, počas ktorých by si vymieňali skúsenosti, vedomosti a poznatky. Boli by si navzájom oporou a inšpiráciou. V komunitnej záhrade by načerpali spoločne pozitívnu energiu. Po namontovaní sedačkového výťahu by bola týmto rodičom a ich deťom sprístupnená spoločenská miestnosť, kde by prebiehali spoločné aktivity.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Členovia združenia a dobrovoľníci by pripravovali stretnutia v komunitnej záhrade , pripravovali občerstvenie tak, aby si rodičia postihnutých detí mohli na chvíľu oddýchnuť a načerpali tak silu.
Na oslovenie rodín so znevýhodnenými deťmi, by sme využili webovú stranku nášho OZ, facebook stránku ale i nástenku na fasáde centra.
Pozvanie širokej verejnosti k účasti na projekte s cieľom poznať, prijať a akceptovať rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

 

 

 


Rozpočet - 7 300 eur Hodnotenie členov DF - 71/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - 4.-5. Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram