Nenechaj to tak! Nenech to být!

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Kobukrav

 

Názov projektu: Nenechaj to tak! Nenech to být!

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Dunajská Streda

 

Stručná anotácia projektu: Nenechaj to tak! / Nenech to být!

NNTB je projekt , za ktorým stoja samotní študenti z Brna. Vytvorili webovú mobilnú aplikáciu, kde deti anonymne môžu upozorniť na šikanovanie a ďalšie druhy rizikového správania, s ktorým sa stretávajú oni, ich spolužiaci či učitelia.Tieto upozornenia sú zasielané v zaheslovanej PDF prílohe e-mailom registrovaným osobám spolu so základnými typmi, čo robiť v danej situácii. Cieľom nášho projektu je naštartovať túto skvelú webovú aplikáciu v regióne Dunajská Streda a následne aj na celom území Slovenska.Spolu to dokážeme!

 

 

Popíšte svoj projekt: V mesiaci január-február chceme kompletne otestovať aplikáciu na základnej škole Smetanov háj v Dunajskej Strede. Cieľom tohto pilotného testovania je aby sme získali dôveryhodné výsledky v reálnom prostredí.
Súbežne sa bude prebiehať od januára až do konca marca propagácia nášho projektu. V meciaci apríl plánujeme veľký seminár, kde už chceme odprezentovať skúsenosti s touto aplikáciou na ZŠ Smetanov háj. Na seminár chceme pozvať riaditeľov ZŠ a SŠ z VÚC Trnava, predstaviteľov odbornej ako aj laickej verejnosti.

Hlavnými prednášateľmi na tomto seminári budú zakladatelia tohto projektu, študenti z Brna a naši "styční dôstojníci",pedagógovia, žiaci, rodičia zo ZŠ Smetanov háj, ktorí odprezentujú svoje skúsenosti s našou aplikáciou z vlastného uhla pohľadu. Chceme "vypátrať" známe osobnosti, ktoré v detstve boli týraní a sú ochotní porozprávať svoj príbeh na našom seminári.

V budúcnosti na základe vzoru z ČR, chceme spolupracovať s populárnymi influencermi, ktorých videa a príspevky na téma šikany môžu zasiahnuť milióny ľudí. Cez nich sa ľahšie dostaneme k našej cieľovej skupine, k žiakom a študentom. Veríme že vďaka výsledkom nášho projektu sa nám podarí presvedčiť dotknuté orgány a organizácie,aby propagovali NNTB a zabezpečili financie na celoplošnú aplikáciu na všetkých školách na Slovensku.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Členovia nášho združenia a ich rodinní príslušníci (našimi členmi sú väčšinou deti do 18 rokov) sa aktívne zapoja do realizácie nášho projektu.Naši členovia-deti/regionálny influenceri budú propagovať cez "svoje" komunikačné kanály: Instagram a hlavne Tik Tok. S rodičmi budeme spolupracovať,komunikovať cez "zastaralé" komunikačné kanály: messenger a Facebook. A so seniormi-starými rodičmi cez telefón, sms, NNTB aplikácia je veľmi jednoduchá a je veľmi dôležité aby o tom vedeli predstaviteľia všetkých vekových kategórií.Vďaka virtuálného online sveta chceme aby sa to čo najrýchlejšie rozšírilo nielen v našom regióne,ale na celom svete.

 

 

 

 


Rozpočet - 6 350 eur Hodnotenie členov DF - 82/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram