"Nech stodola tancom žije"

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: "SERMO POPULA"

 

Názov projektu: "Nech stodola tancom žije"

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt "Nech stodola tancom žije" bude realizovaný v priestoroch drevenej stodoly vo folklórnom centre Veľkého Medera.

 

Stručná anotácia projektu: Drevená stodola - srdce ľudového umenia vo Veľkom Mederi ožíva vďaka dlhoročnému snu miestnych folklórnych súborov a občianskeho združenia "SERMO POPULA". Aby v nej skutočne pulzoval život a nebola len stavbou, chceme ju naplniť tancom a spevom v rámci folklórnych večerov určených pre obyvateľov mesta a pre širokú verejnosť.

 

Popíšte svoj projekt: Dlhoročným snom občianskeho združenia SERMO POPULA ako aj folklórnych súborov s nimi spolupracujúcich bolo vybudovať vo Veľkom Mederi folklórne centrum. Snívali sme o mieste, ktoré by bolo srdcom ľudového umenia v meste. Ako organizátori rozličných podujatí slúžiacich širokej verejnosti sme dlho hľadali vhodný priestor, ktorý by jednak nevyrušoval obyvateľov mesta a jednak by bol dostatočne bezpečný pre detské aktivity. Prvým krokom pri splnení nášho sna sa stala možnosť dlhodobého prenájmu starého sedliackeho domu s rozľahlým pozemkom. Tu sme vďaka víťaznému komunitnému grantu mohli začať s výstavbou drevenej stodoly - javiska, ktorá by slúžila nielen obyvateľom mesta, ale širokej verejnosti.

 

Drevená stodola bude slúžiť ako priestor pre realizáciu tvorivých dielní, tanečných domov, tanečných a remeselných workshopov a festivalov ľudového umenia v meste. Vďaka spolupatričnosti a obetavosti členov miestnych folklórnych súborov a všetkých ich fanúšikov sme dokázali spoločnými silami z jedného nevyužitého a zanedbaného pozemku vykúzliť priestor ktorý evokuje pocit dôležitosti tradičnej ľudovej kultúry, jednoducho miesto, kde každé srdce bije pre ľudové umenie. V rámci troch letných folklórnych večerov chceme poskytnúť širokej verejnosti možnosť oddychu pri ľudovej hudbe a tanci.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
počet osadených lavičiek 100
počet dobrovoľníkov pracujúcich na projekte 150
počet návštevníkov v rámci troch folklórnych večerov 600
počet účinkujúcich 80

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
zveľadenie priestoru, výstavba drevenej stodoly, osadenie lavičiek - členovia detského folklórneho súboru Kis Megyer a Csilizke, dospelého súboru Megyer
výsadba stromčekov a inej zelene v okolí drevenej stodoly - javiska - občianske združenie Zelený Megyer
propagácia projektu prostredníctvom miestnej káblovej televízie, novín, webovej stránky súboru a facebooku
zapojenie turistov mesta do folklórnych večerov

 


Rozpočet - 5 250 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram