Návrat beachvolejbalu do starých Piešťan

Dátum: 24 apríla, 2019

Meno predkladateľa: Miroslav Béreš

 

Názov projektu: Návrat beachvolejbalu do starých Piešťan

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Lokalita Staré Piešťany (blízko Mestského parku) a vedľa Hotelovej akadémie, je to areál športov (futbalový štadión, tenisový areál, basketbalová hala Diplomat Aréna, sídlo atlétov, rugby)
Najbližšia adresa Kuzmányho 15, Piešťany 921 01

 

Stručná anotácia projektu: Skupina miestnych dobrovoľníkov a nadšencov plážového volejbalu sa rozhodla zrenovovať a obnoviť ihrisko, ktoré už zo 30 rokov zapadlo prachom a obrástlo burinou. V celom kúpeľnom meste chýba kvalitné ihrisko dostupné pre širokú verejnosť. Plážový volejbal má výraznú obľubu, už len preto sa spojili desiatky dobrovoľníkov, aby spoločne vytvorili priestor, kde sa budú stretávať všetky generácie.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom je vrátiť plážový volejbal do areálu futbalového štadióna, kde sa desiatky rokov dozadu nachádzal. Komunita volejbalistov nemá kde rekreovať, volejbalová mládež nemá kde trénovať. Druhotným cieľom je podporiť aktívny život obyvateľov Piešťan, študentov z vedľajších škôl a vytvorenie tak ďalšej atraktívnej aktivity počas letných mesiacov. Areál tak namiesto zarastenej plochy plnej buriny získa vizuálne atraktívne miesto, ktoré dlhé roky chátralo. Staré Piešťany tak po dlhých rokoch budú mať svoje vlastné beachvolejbalové ihrisko. Ľudia, ktorí budú projekt realizovať pracujú na dobročinných aktivitách v rámci regiónu, či sa angažujú v športových kluboch a snažia sa o zatraktívnenie mesta. Projekt ihriska naplní potreby a očakávania množstva ľudí, ktorí si tak budú môcť naplno vychutnať šport, ktorý milujú.

 

 

Dôležité skutočnosti, ktoré sa nenachádzajú v rozpočte:

- zapojenie širokej skupiny dobrovoľníkov do realizácie
- všetky manuálne práce vykonané svojpomocne
- stabilizáciu a náter volejbalových stĺpikov, ktoré nie sú v rozpočte vykonáme svojpomocne
- možné ušetrenie v projekte prostredníctvom odvozu výkopu - možnosť vyviezť minimálne polovicu výkopu bezodplatne na ďalšie upotrebenie
- ušetrenú sumu za odvoz výkopu možno použiť na doplnenie množstva piesku (skvalitnenie hracieho povrchu), prípadne na montáž lavičiek či ďalšiu úpravu okolia

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
počet dobrovoľníkov priamo zapojených (30)
počet návštevníkov (20 + denne - počas slnečných dní) na niekoľko rokov (o ihrisko sa chystáme príkladne starať i ďalšie obdobie)
odstránenie buriny, vykopanie jamy, pokládka fólie, násyp štrku a piesku, osadenie dvoch stĺpikov, osadenie betónových rámov, úprava blízkeho okolia, natieranie stĺpov, rozhrabanie piesku a postavenie ihriska

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Na obnove beachvolejbalového ihriska sa budú podielať mladí ľudia (15-19 rokov), ktorí sa združujú do spoločenstva  Discover v Piešťanoch a venujú sa dobrovoľníctvu, ktoré spolu s manželkou 2 roky vedieme
Do obnovy ihriska sa zapojí vekom široká komunita volejbalistov v meste, do ktorej patrím, a ktorú oslovím
Do projektu zapojíme i miestne médiá, malé občianske združenia i komunity, s ktorými sa poznám (a sám ako vyštudovaný žurnalista pomáham miestne médiá dotvárať)
Na obnove ihriska sa tiež budú spolupodielať ľudia zo športových klubov, ktoré sídlia v areáli a ide im o "okrášlenie areálu" (futbal, rugby, basketbal, tenis, atletika, vzpieranie)
Do realizácie zapojím i aktívnych priateľov využitím sociálnych sietí (Facebook) a webu (cez mestské príspevkové organizácie) oslovím i neznáme komunity
V rámci projektu oslovíme i vedľa sídliacich stredoškolákov z Hotelovej Akadémie

 


Rozpočet - 4 960 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram