Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: VODNÝ HRAD

 

Názov projektu: Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Pobrežie rieky Váh v centre mesta Sereď

 

Stručná anotácia projektu: Oživiť zarastený breh Váhu v centre mesta Sereď poskytujúci úkryt bezdomovcom a drogovo závislým osobám, kde sa pobyt stáva nebezpečný. V spolupráci so seredskými skautmi vytvoriť priestor pre oddych v prírode. Vyčistiť zanedbané, zarastené územie a vybudovať náučný chodník s info-tabuľami o lodných mlynoch na Váhu, kedysi tvoriacich nezameniteľný kolorit mesta Sereď. Zámer je zachovať históriu predkov pre budúce generácie a poskytnúť zdroj poučenia formou relaxu - prechádzky v prírode.

 

Popíšte svoj projekt: Mesto Sereď leží na ľavom behu rieky Váh, avšak rekreačný potenciál rieky takmer nevyužíva. Miesto, ktoré by mohlo byť atraktívnym priestorom na oddych je zarastené, poskytuje úkryt bezdomovcom a drogovo závislým osobám a pobyt v prírode sa tak stáva nebezpečným.

Cieľ projektu je nadviazať a spolupracovať na projekte seredských skautov - vytvoriť priestor pre oddych v prírode, v blízkosti centra mesta Sereď, v priamom kontakte s riekou Váh. Dlhodobo zanedbané a husto zarastené územie vyčistiť, presvetliť a odstrániť náletové dreviny. Následne vybudovať v tomto priestore náučný chodník s info-tabuľami o lodných mlynoch plávajúcich na Váhu, ktoré kedysi tvorili nezameniteľný kolorit mesta Sereď.

Mlynári v minulosti tvorili početnú skupinu remeselníkov v Seredi. Prvé cechové pravidlá boli seredským mlynárom vydané v roku 1646. Počet mlynov na Váhu v Seredi bol veľmi vysoký, v roku 1900 štatistiky vykazujú v meste až 48 mlynárov. Jedna z posledných pripomienok na túto históriu Serede je už len názov ulice pri Váhu – Mlynárska ulica. Posledné mlyny zanikli v 50 rokoch minulého storočia. Mladá generácia už nemá o tejto bohatej histórii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vytvárania súčasnej podoby Serede, žiadne informácie.

Projekt má za cieľ vybudovať info-tabule s obrazovou dokumentáciou spolu s informáciami, ktoré chceme čerpať z odborných výskumných prameňov v domácich aj zahraničných archívoch. Chceme osloviť seniorov pamätníkov, od ktorých získame spomienky a príbehy spojené s týmto priestorom. Úmyslom je vybudovať tabule z trvácneho a estetického materiálu, masívneho dreva v spolupráci s architektmi a dizajnérmi. Zámerom je zachovať históriu našich predkov pre budúce generácie, poskytnúť zdroj poučenia formou relaxu – prechádzky v prírode.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: o.z. VODNY HRAD bude práce koordinovať so seredskými skautmi, s ktorými spolupracuje a sme si vzájomne nápomocní. Oslovíme širšiu verejnosť v regióne s cieľom získať obrazovú dokumentáciu (fotografie v rodinných albumoch, kroniky v obecných úradoch okolitých obcí, a iné.). Vychádzať chceme aj zo spomienok seniorov, ktorých vyhľadáme a oslovíme. Spolupracovať budeme s regionálnymi múzeami (Mestské múzeum Sereď, Vlastivedné múzeum Galanta). Oslovíme viacerých historikov, archivárov, ktorí pomôžu pri získavaní ďalších informácií. Spolupracovať s mladými ľuďmi s ďalším oz-kom KC Priestor a zastrešiť jednu tému nimi plánovaného pikniku osvetou v oblasti tohto verejného priestoru z historického pohľadu.

 


Rozpočet - 4 975 eur Hodnotenie členov DF - 89/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - 7.-8. Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram