Multisenzorická miestnosť pre deti v rannom veku

Dátum: 24 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Materské centrum Úsmev

 

Názov projektu: Multisenzorická miestnosť pre deti v rannom veku

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v priestoroch Materského centra Úsmev na adrese A. Hlinku 39/41 v Piešťanoch.

 

Stručná anotácia projektu: Vybudovaním multisenzorickej miestnosti by sme radi sprístupnili deťom v rannom veku atraktívny priestor, ktorý ponúka široké spektrum podnetov k rozvoju zmyslového vnímania detí. Podnety sú sprostredkované zábavnou a atraktívnou formou. Dobre rozvinuté zmyslové vnímanie u detí uľahčuje vzdelávací proces v škole. MS miestnosť sa odporúča aj pre detí so špeciálnymi potrebami.

 

Popíšte svoj projekt: Projekt je zameraný na podporu rozvoja zmyslového vnímania detí v rannom veku. Prostredníctvom multisenzorickej miestnosti by sme radi vytvorili atraktívny priestor pre rodiny s malými deťmi, ktorý by poskytoval široké spektrum stimulov k rozvoju zmyslových orgánov (zraku, sluchu, čuchu, hmatu, ale aj rovnováhy a vnímaniu polohy tela). Multisenzorické prostredie slúži na relaxáciu a upokojenie, ale rovnako ponúka i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov. Senzorická integrácia je dôležitou schopnosťou pre proces učenia. Znamená schopnosť mozgu spracovať prichádzajúce zmyslové informácie za účelom ich použitia. Je to proces, pri ktorom ľudský mozog spracováva, triedi a organizuje všetky zmyslové podnety z vonkajšieho aj vnútorného prostredia.

 

Materské centrum Úsmev navštevujú aj deti so špeciálnymi potrebami a oneskoreným vývinom. Obzvlášť pre tieto deti je veľmi dôležité poskytnutie dostatočného množstva rôznych podnetov, ktoré by povzbudili rozvoj zmyslového vnímania do takej miery, aby sa mohli ich schopnosti rozvinúť pokiaľ možno v čo najväčšej miere. V meste Piešťany nie je dostupná senzorická miestnosť pre deti v rannom veku.

 

Materské centrum Úsmev je otvorené počas pracovných dní od 8.00 h do 12.00 h a od 15.00 h do 19.00 h. Materské centrum Úsmev je stabilná organizácia, ktorá poskytuje služby rodinám už od roku 2002.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
vybudovanie multisnozorickej miestnosti
otváracia doba centra a teda aj multisenzorickej miestnosti - v pracovných dňoch od 8.00 h do 12.00 h a od 15.00 h do 19.00 h
počet dobrovoľníkov zapojených do projektu 10
rozšírenie ponuky neformálneho a zážitkového vzdelávania pre deti v rannom veku

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Rodičia a dobrovoľníci Materského centra Úsmev sa budú podieľať pomocnými prácami na rekonštrukcii miestnosti.

 


Rozpočet - 5 420 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - 3.-4. Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram