Montessori záhrada, prírodná učiteľka

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Komunitný montessori klub Slnečnica, o.z.

 

Názov projektu: Montessori záhrada, prírodná učiteľka.

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Záhrada sa nachádza na Ružindolskej ulici v Trnave ako súčasť areálu, ktorým disponuje komunitný montessori klub Slnečnica.

 

Stručná anotácia projektu: Komunitná montessori záhrada, ktorá učí deti nie len pestovať, ale i podporuje zážitkové učenie matematiky, biológie, chémie aj estetiky. Dieťa sleduje, čo sa stane s vajíčkom v komposte, či spoznáva obyvateľov hmyzieho hotela. V záhrade si môže potešiť telo aj ducha i širšia verejnosť, tešíme sa na  odovzdávanie múdrostí a pestovateľských skúseností od spriatelených dôchodcov, no aj od odborníkov.

 

Popíšte svoj projekt: Projekt je určený pre deti navštevujúce komunitný montessori klub Slnečnica, ale aj širšej verejnosti. Pre klub bude táto záhrada jedinečným priestorom pre prepojenie teoretických vedomostí a praktických zručností detí. Záhrada však bude mať aj oveľa širší záber. Keďže náš klub má komunitný charakter, záhrada bude prínosom aj pre zlepšenie a budovanie nových medziľudských vzťahov, vzťahov medzi deťmi, rodičmi a učiteľkami. Keďže náš klub podporuje široká verejnosť, zúčastní sa na projekte veľký počet rodičov, v ktorých záujme je vybudovať pre ich deti kvalitné prostredie pre zdravý fyzický a vedomostný rast. Klub má v pláne organizovanie rôznych aktivít a podujatí pre verejnosť, ako workshopy s odborníkmi (ovocinár,poľovník, včelár, sokoliar, Z lúky, o.z. Fčela), alebo stretnutia detí s dôchodcami z blízkeho domova dôchodcov Terézie Vansovej, a taktiež s vlastnými starými rodičmi, kde si budú vzájomne odovzdávať múdrosti a skúsenosti so záhradkárstvom, alebo spracúvaním úrody.

 

O.z.Slnečnica disponuje financiami, ktoré sú uvedené v projekte v rozpočte ako vlastné zdroje, ktoré tiež plánuje využiť na komunitnej záhrade, ako je uvedené v rozpočte.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
použitie dopestovaného pre deti klubu (30 detí) na ďalšie spracovanie či priamu konzumáciu
workshopy so včelárom, poľovníkom, ovocinárom, sokoliarom, záhradkármi,
dni otvorených dverí pre príslušníkov rodín detí, susedov, priateľov klubu, dôchodcov zo spolupracujúcich domovov (skupina cca daľších 150 - 200 ľudí)
vysadenie 7 ovocných stromov a 27 kríkov, vysadenie kvetín a byliniek
osadenie 8 outdoorovych lavičiek a 2 veľkých pracovných stolov, detských prirodnych drevených preliezok, pieskoviska
vybudovanie kompostiska
vybudovanie obydlí pre rôzne zvieratá (drobné hlodavce, včely, hmyzí hotel)
Vybudovanie 2 vyvýšených záhonov
Využitie záhrady aj pre deti účastné letných táborov či herničiek v našom klube

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Prostredníctvom pripravovanej webovej stránky uverejníme termíny brigád, kde sa môžu zapojit dobrovoľníci z našich kruhov na pomoc s výsadbou, osadením ostatných záhradných prvkov

Facebookova stránka Slnečnice bude takisto sluziť na informovanie našich partnerov, detí, rodičov, starých rodičov, susedov a priateľov o možnosti zapojiť sa v rámci dobrovoľníctva do realizácie projektu
Letáky distribuovane do materského centra, blizkeho domova dochodcov a spol
Instagramové a facebookove oznamy zdieľané priateľmi
spolupráca na architektúre záhrady a workshopoch aranžovania a pestovania okrasných aj úžitkových rastlín s aranžerkou "Z lúky"
spolupráca s včelárom - workshop o včelách (o.z. Fčela, súkromný chovateľ Ján Zápražný), poradenstvto ohľadom včelm priateľskému usporiadaniu záhradných prvkov
plánovaná spolupráca ohľadom výučby v prírode s o.z. Živica

 


Rozpočet - 7 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - 3.-5. Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram