Moja dedina - môj domov

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Združenie rodičov a priateľov školy Zeleneč

 

Názov projektu: Moja dedina - môj domov

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: areál ZŠ s MŠ Zeleneč

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je vytvoriť vzťah k vlastnej dedine prostredníctvom poznania nielen histórie, flóry, fauny, ale aj súčasného života a diania v miestnej komunite. Poznanie spočíva v prezentácií edukačných tabúľ v malebnom prostredí bylinkovej a ovocnej aleji.

 

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je vytvoriť viacero edukačných tabúľ so zameraním na históriu dediny, osobnosti dediny a pamiatky dediny. Zároveň poukážeme na krásu flóry a fauny našej dediny v súčasnosti. Edukačné tabule budú slúžiť tiež na prezentáciu miestnych spolkov a organizácií (vinári, holubári, záhradkári, včelári, seniori, žiaci školy, deti materskej školy, modelári, organizácia pre životné prostredie s názvom "Komunita"...). Cieľom nášho projektu je prehĺbiť vzťah a poznanie našej dediny od minulosti až po súčasnosť. Edukačné tabule umiestnené v krásnom prostredí bylinkovej a ovocnej aleje budú slúžiť na upevnenie tohto poznania. Obsah edukačných tabúľ sa bude meniť podľa aktivít školy a miestnych organizácií. Uvedeným projektom chceme budovať zdravé sebavedomie detí, žiakov, rodičov, občanov vo vzťahu k rodnej dedinke. Súčasťou projektu je aj výsadba zelene a úprava terénu pre osadenie edukačných tabúľ, ktoré budú vykonávané dobrovoľníkmi našej dediny.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Záhradkári a dobrovoľníci dediny - úprava terénu, výsadba drevín a trávy
Miestni stolári - vytvorenie drevených edukačných tabúľ
Miestni sklenári - zasklenie tabúľ
Žiaci, rodičia, miestne organizácie - vytvorenie obsahu edukačných tabúľ

 

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 95/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram