Model vodozádržných opatrení - voda pre klímu II

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: GreenGang

 

 

Názov projektu: Model vodozádržných opatrení - voda pre klímu II

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť a úplne najlepšie je si vlastnoručne odskúšať ako to funguje. Už ste veľakrát počuli o klimatickej zmene, povodniach, otepľovaní. Tento projekt vám umožní vlastnými rukami si vyskúšať ako vznikajú povodne a ako sa im dá zabrániť. Ako funguje sucho a čo sa dá proti tomu urobiť. Pripravíme pre vás workshopy s 3D modelom krajiny, pomocou ktorého budete skúmať prírodné zákony. Pozývame k nám širokú verejnosť a najmä žiakov a študentov škôl všetkých stupňov.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je usporiadať workshopy pre širokú verejnosť, ale najmä pre mládež zo všetkých stupňov škôl, kde si budú môcť prakticky vyskúšať, ako vznikajú povodne, ako je možné týmto javom zabrániť. Tento cieľ bude dosiahnutý pomocou 3D modelu krajiny, ktorý bude v rámci projektu vyrobený pre tento účel a na ktorom bude porovnávacia krajina bez realizovaných vodozádržných opatrení a krajina s realizovanými vodozádržnými opatreniami. Model bude stabilne vystavený v priestoroch Malého Berlína v Trnave. (Malý Berlín prisľúbil poskytnúť priestory na tento účel zdarma). Model bude prenosný, takže bude možné ho na požiadanie pretransportovať aj do ľubovoľných priestorov škôl a iných zariadení, kde bude o jeho predvedenie záujem. Pomocou modelu bude možné vysvetliť aj, ako vzniká v krajine sucho a ako sa dá proti tomuto javu bojovať.
Predvádzanie modelu bude spojené s aktívnou prístupom a prácou účastníkov workshopu, ktorí svojou aktivitou vyvolajú povodeň a budú sledovať jej účinky. 3D model vytvorí tím odborníkov, ktorí už podobné modely v minulosti realizovali, boli funkčné, ale už sú opotrebované po rokoch prevádzky, alebo sú umiestnené a určené pre iné regióny Slovenska. Samotné workshopy na zariadení budú realizovať členovia projektového tímu Voda pre klímu, ktorí v predošlom roku realizovali úspešný projekt s tématikou klimatickej zmeny a vytvorili tak už spoločnú komunitu. V projektovom tíme sú zastúpení odborníci z praxe, ale aj z vysokých škôl a výskumných ústavov. Súčasný projekt bude vlastne pokračovaním budovania už existujúcej komunity a rozšírenie jej pôsobnosti aj do radov žiakov a študentov škôl.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Základ komunity tvorí skupina osôb, ktorí začali spolupracovať už v rámci predošlého projektu "Voda pre klímu" hradeného z participatívneho rozpočtu TTSK. V tejto komunite je už v súčastnoti cca 20 osôb, ktorí aktívne spolupracujú. Odborníci z praxe, vysokoškolský pracvoníci a zástupcovia výskumných ústavov, široká verejnosť.

 

 


Rozpočet - 5 440 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram