MeSto živých tvorov - zachránme opeľovače

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: OZ Čas pre rodinu

 

 

Názov projektu: MeSto živých tvorov - zachránme opeľovače

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Hlohovec - mesto

 

Stručná anotácia projektu: Projekt MeSTO živých tvorov je zameraný na podporu opeľovačov, konkrétne samotárskych včiel. Na Slovensku poznáme okolo 650 druhov včiel. V čase, keď hmyz kolabuje, je mestské prostredie miestom kde sa včelám darí. Chceme predstaviť deťom a dospelým, krásu včiel i iných bezstavovcov, ako extrémne dôležitú a nevyhnutnú súčasť každého ekosystému. Vzdelávanie zážitkom počas aktívnej podpory ako výsadba kvetov, hmyzie hotely a pozorovania rôznych druhov v teréne. Zapojíme rodín do edukačného procesu, čím sa posilnia rodinné väzby a nadobudnuté vedomosti sa pretavia do aktívnej ochrany životného prostredia celou komunitou.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je zážitkovou formou predstaviť deťom krásu drobných živočíchov bezstavovcov, ako extrémne dôležitú a nevyhnutnú súčasť každého ekosystému. Naučiť deti a ich rodičov rozoznávať základne druhy bezstavovcov s dôrazom na opeľovače, poznať ich dôležitosť a miesto v ekosystéme mesta i prírody. Entomológia je pre deti ideálna, podporuje prirodzenú zvedavosť, ťahá deti von, do prírody. Hmyz je všade okolo nás a je nekonečne rozmanitý, preto tieto aktivity vedú deti k empatii a k úcte k životu i tých najmenších tvorov.

Aktivity pre deti a ich rodičov budú rôznorodé, zamerané na praktické ukážky ale aj na reálne pozorovania v teréne. Tieto činnosti budú doplnené vzdelávaním zábavnou formou s využitím Montessori pomôcok, tvorivými workshopmi, návštevou Vlastivedného múzea a CHKO Sedliská. Deti a ich rodičia sa dozvedia ako dážďovky pomáhajú s odpadom, o význame samotárskych včiel, čmeliakoch, denných i nočných motýľoch. Osvoja si praktické zručnosti pre podporu prirodzeného prostredia a úkrytov pre hmyz, osadeným vhodných hmyzích hotelov a výsadbou medonosných kvetov.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Zapojenie MŠ a organizácii z projektu MeSto Stromov

 

 

 


Rozpočet - 4 850 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram