Meníme myslenie - zachraňujeme životy

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

 

Názov projektu: Meníme myslenie - zachraňujeme životy

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Mesto Senica - Územie mesta tvorí katastrálne územie Senice a katastrálne územie Kunov. Mesto Senica sa člení na časti obce: Čáčov, Kunov, Senica a Sotina.
Ku koncu roku 2017 malo 20398 obyvateľov.
Projekt bude realizovaný v centre mesta - Námestie oslobodenia. Defibrilátor bude so súhlasom vlastníka budovy umiestnený na Dome kultúry so súpisným číslom 11.

 

Stručná anotácia projektu: Včasná defibrilácia je kľúčovým faktorom prežitia pri náhlom zastavení obehu. Môže zvýšiť prežívanie až na 50 – 70 %.To je možné dosiahnuť rozmiestnením AED na rôznych verejných miestach. V rámci projektu chceme AED umiestniť na budove DK v Senici. Sprievodnými aktivitami bude organizovanie nácviku použitia pre verejnosť. Prítomnosť AED, dáva šancu na to najcennejšie, šancu zachrániť ľudský život.

 

Popíšte svoj projekt: SČK, územný spolok v Senici by prostredníctvom projektu zakúpil defibrilátor. Taktiež by v rámci osvety uskutočnil viacero podujatí, na ktorých by si laici mohli použitie defibrilátoru a kardiopulmonálnej resuscitácie nacvičovať. Na nácvik bude zakúpený resuscitačný model. Včasná defibrilácia je kľúčovým faktorom prežitia pri náhlom zastavení obehu u ľudí s defibrilovateľným rytmom. Môže zvýšiť prežívanie až na 50 – 70 %. To je možné dosiahnuť rozmiestnením AED na rôznych verejných miestach. Automatizovaný externý defibrilátor je bezpečný a účinný aj pri použití laikom s minimálnou alebo žiadnou skúsenosťou. Umožňuje vykonať defibriláciu omnoho skôr, ako príde posádka ZZS. Do osvety a nácviku používania AED budú zapojení pracovníci a dobrovoľníci SČK, územného spolku v Senici. Cieľovou skupinou budú študenti a verejnosť nielen zo Senice, ale i zo širokého okolia.
SČK, územný spolok má svoje vlastné zdroje na dofinancovanie projektu z príjmu 2% z daní a tržieb zo školení prvej pomoci v autoškolách a podnikoch.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
12 podujatí pre verejnosť - nácvik KPR a použitie defibrilátora
100 - ky zúčastnených nácviku
počty zachránených sa nedajú vyčísliť kvantitatívne - hodnota každého zachráneného života je nevyčísliteľná

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do osvety používania defibrilátora na verejných podujatiach budú zapojení pracovníci, dobrovoľníci a členovia SČK, územného spolku v Senici. Máme 2000 členov a 30 aktívnych dobrovoľníkov.
Propagácia bude realizovaná prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí (facebook, instagram), regionálnej televízie a občasníka Zvesti zo Záhoria, ktorý vydáva SČK, územný spolok Senica.

 


Rozpočet - 6 090 eur Hodnotenie členov DF - 99/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 6. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 6.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram