Melódie starých rodičov - Nagyszüleink nótái

Dátum: 1 mája, 2019

Meno predkladateľa: Ildikó Szőcsová Ing. arch.

 

Názov projektu: Melódie starých rodičov - Nagyszüleink nótái

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Matúškovo - Centrum voľného času a obecná knižnica, Matúškovo 513, Matúškovo 92501

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je oboznámiť mladšie generácie piesňami našich predkov. V dávnych časoch bolo zvykom počas zimných mesiacov sa stretávať a spoločne si zaspievať. Starší ľudia plynule odovzdávali známe piesne, melódie mladým. 40 a 30 roční vo veľkom počte nepozajú naše staré piesne. Cieľom je spojiť generácie a odovzdať toto dedičstvo, spoločným spevom a kultúrnym programom v Matúškove.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je oboznámiť mladšie generácie piesňami našich predkov. V dávnych časoch bolo zvykom počas zimných mesiacov sa stretávať a spoločne si zaspievať. Starší ľudia plynule odovzdávali známe piesne, melódie mladým, počas spoločného spevu. Cieľom je oprášiť tieto tradície. 40 a 30 roční vo veľkom počte nepozajú naše staré, tradičné, regionálne piesne. Cieľom je spojiť generácie a odovzdať naše miestne kultúrne dedičstvo. Po kultúrnom programe, ktorý bude v sprievode živej hudby a vystupujúcich, by sme si spoločne zaspievali, učili piesne.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Dúfame, že naplnímecentrum voľného času, tak našim cieľom je 160 návštevníkov. Okres nášho spoločenstva počítame ešte s 10 pomocníkmi.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
prizveme na vystúpenie ľudí /aj miestnych, z obce a okolitých obcí, ktorí si radi zaspievajú aj pred publikom. Prizveme kapelu, na doprovod spevu. Zavoláme známejších spevákov na kultúrny program, budú lákadlom pre záujemcov.
Prezentácia cez Facebook, osobné maily, Instagram, obecný rozhlas, plagáty vyvesené v obci, osobne pozveme klub dôchodcov, invalidov, regionálna televízia, tlačoviny.

 


Rozpočet - 2 900 eur Hodnotenie členov DF - 85/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram