Medzinárodný detský folklórny festival

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Občianske združenie Folklórny súbor Valša

 

Názov projektu: Medzinárodný detský folklórny festival

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Ulica Zámocká, areál Holíčskeho zámku, mesto Holíč

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je usporiadanie medzinárodného detského folklórneho festivalu, na ktorom vystúpia deti zo Základnej umeleckej školy a folklórnych súborov. Na festivale odprezentujú svoje vedomosti a znalosti, ktoré nadobudli pri nacvičovaní folklórneho programu. Miesto realizácie: Holíč, areál Holíčskeho zámku. Výnimočnosť projektu vidíme najmä v tom, že prispeje k oživeniu zvykov a tradícií.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom OZ Folklórneho súboru Valša je prostredníctvom tohto projektu usporiadať medzinárodný detský folklórny festival, ktorý by sa uskutočnil v mesiaci september v priestoroch Holíčskeho zámku. V rámci uvedeného podujatia vystúpia detí zo ZUŠ a 5 folklórnych súborov, ktoré odprezentujú širokej verejnosti svoje vedomosti a znalosti, ktoré nadobudli počas nacvičovania folklórneho programu.
Cieľom folklórnych podujatí je združovať ľudí so záujmom o slovenské ľudové dedičstvo najmä o piesne, tance a ľudové zvyky. Prezentovať prejavy ľudového umenia na kultúrno-spoločenských podujatiach na Slovensku (napr. tradičné podujatia: ochutnávka jedál, pochovávanie basy na Fašiangy a pod.), ale i v zahraničí. Oživiť staré zvyky a tradície a najmä dosiahnuť, aby sa mladý ľudia stali nositeľmi týchto tradícií. Uvedený projekt je výnimočný najmä tým, že v okrese Skalica chýba folklórny festival, ktorý by bol zameraný na deti. Projektom chceme ľudom ukázať, že vystupujúce deti majú vzťah k folklóru a už od detstva si uvedomujú potrebu šírenia a prezentovania zvykov v súčasnej dobe. OZ Folklórny súbor Valša má už 8 ročné skúsenosti s organizovaním folklórnych festivalov pre dospelých, ktoré sú organizované na Slovensku. Nakoľko v posledných rokoch narastá počet detí, ktoré majú záujem o folklór, rozhodli sme sa pre vypracovanie uvedeného projektu.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
počet návštevníkov podujatia - 300
počet vystupujúcich detí - 100 až 150 (cca 5 folklórnych súborov)
počet dobrovoľníkov - 6
porovnanie schopností a kvality vedenia detských folklórnych súborov

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
organizátorka podujatia - p. Vachová - organizovanie programu festivalu
zapojenie dobrovoľníkov - 6 ľudí všetkých vekových kategórií - pomoc pri občerstvení, vstupe, organizovaní súborov, privítaní súborov, šatniach, prezliekaní detí a pod.
priatelia, susedia - propagácia uvedeného podujatia - budú využité rôzne komunikačné nástroje: plagáty, facebook, banner, informácie na webe mesta Holíč, mesačníku Holíčan, Záhorák, rádio Regina a pod.

 


Rozpočet - 2 760 eur Hodnotenie členov DF - 87/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram