Leto v Húštine 2019

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: MO MS Malženice

 

Názov projektu: Leto v Húštine 2019

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Renovovaný park Húština v obci Malženice.

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu sú voľnočasové kultúrne a tvorivé aktivity pre deti a dospelých  počas prázdninových dní. Pre deti sú pripravené čítania rozprávok a bábkové divadielka v parku Húština. Dospelí si vychutnajú sledovanie filmov priamo pod hviezdami. Prínos projektu je priblížiť deťom čaro čítania slovenských rozprávok priamo v prírode spolu s rodičmi a prírodné kino pre mládež aj starších.Projekt sa zameriava na kultúrne a tvorivé aktivity pre občanov Malženíc. Deti sa naučia pozornému počúvaniu a pritom spoznávajú slovenské rozprávky, rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu pri dielničkách bezprostredne spätých s rozprávkami. Pravidelnosť projektu počas letných prázdnin napomáha u detí k tvorbe návykov. Pre deti budú pripravené čitateľské preukazy, do ktorých po každom čítaní dostanú pečiatku. Cieľom projektu je, aby deti aspoň počas letných detí trávili viac času v prírode, bez mobilných telefónov, televízie či počítačov a vychutnali si čaro klasického čítania rozprávok. Mamičkám i oteckom projekt prispieva k príprave programu na letné popoludnia, ktorý je zároveň časom stráveným v prírode.

 

Život v komunite vylepšia aj víkendové večery strávené pri premietaní filmov pod holým nebom. Zväčša ide o slovenské a české filmy určené pre mládež a dospelých. Dospelí, konkrétne dobrovoľníci, sa zapoja do projektu aj pomocou pri príprave miest na sedenie, inštalácii plátna na premietanie a podobne.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
3 filmové predstavenia počas víkendových večerov
5 popoludňajších čítaní rozprávok s tvorivými aktivitami
2 predstavenia bábkového divadla

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Členovia MO MS Malženice: zabezpečenie prípravy a realizácie projektu, zapožičanie filmových nosičov, objednanie divadelných predstavení, tvorivé aktivity k jednotlivým rozprávkam.
Rodičia detí: čítanie rozprávok, zapojenie do realizácie tvorivých aktivít spolu s deťmi.
Dobrovoľníci: pomoc pri inštalácii elektrického pripojenia, príprave miest na sedenie a pri inštalácii plátna na premietanie.

 


Rozpočet - 1 200 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram