Leto so Zlatou priadkou a remeslami

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Zlatá priadka,n.o.

 

Názov projektu: Leto so Zlatou priadkou a remeslami

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Trnava je známe historické mesto. V minulosti sa tu rozvíjali remeslá aj kultúra, no v súčasnosti je v Trnavskom kraji veľa detí, ktoré nepoznajú tradície a kultúru svojho mesta, zaujímajú sa o techniku a PC hry. Ponúkame im možnosť využiť voľné chvíle letných prázdnin zaujímavo a tvorivo, spoznať históriu a zažiť tradičné remeslá ako sú paličkovanie, tkanie na krosienkach, podmaľba na sklo, keramika, drôtovanie a iné techniky.Projekt je určený deťom od predškolského veku (5-6 r.), mladým ľudom a rodinám. Veríme, že poznávaním tradičných remesiel a kultúry našich predkov rozvíjame identitu deti a ich sebahodnotu.

 

 

Popíšte svoj projekt: Projekt "LETO SO ZLATOU PRIADKOU A REMESLAMI" bude pokračovanim pilotného ročníka 2019 v Trnave, a ponúka možnosť využiť prázdninové chvíle zaujímavo a tvorivo, spoznať históriu a zažiť tradičné trnavské remeslá ako sú paličkovanie, tkanie na krosienkach, podmaľba na sklo, keramika a iné.

Budeme sa stretávať v parku pod stromami za pekného počasia (Park A.Bernoláka alebo pri UCM) od júna-jul- augusta 2021, od 17-19.30 a pripravíme min.10 remeselných tvorivých dielni a Dní otvorených dverí v priestoroch našej tkáčskej a keramickej dielni (UCM) pre deti z Trnavského kraja.

Prínosom projektu je skvalitnenie voľného času detí a mládeže a rozvoj pozitívnych hodnôt v našej modernej spoločnosti, drogová prevencia.Veríme, že aj vďaka nášmu projektu sa u detí a mladých ľudí objaví radosť z tvorby, užitočne strávia voľný prázdninový čas, prežijú spolu veselé chvíle, dozvedia sa mnohé zaujímavosti z histórie, objavia v sebe nový tvorivý potenciál, sebarealizáciu, vďaka ktorej vytvoria diela, z ktorých budú mať radosť oni aj ich blízki.

Výstupy projektu:
- 10 vzdelávacích-voľnočasových aktivit,
- z toho napr. 2 dni: Deň otvor.dverí na Univerzite sv.C.a M,v Trnave
- 2 dni výstava umeleckých diel detí pre rodičov a rod. prislušnikov, návštevnikov našich táborových aktivit,
- Workshop- Tkáčske dielne- Tkanie na krosienkach a tkanie náramkov-tkaníc,
- Workshop - Keramický- modelovanie a tvorba z hliny
- Workshop - Sklársky- sklárka ukáže deťom ako sa dá využit odpadkové sklo- staré poháre a flaše, ich zdobením, gravirovanim si vytvoria svietniky, ktoré si namalujú
- Workshop -Paličkársky, ukážka a základy techniky s niťou
- Workshop - Drotársky- Tvorba šperkov z drôtikov a korálok
- Workshop - Eko-tašky- maľovanie ľudových motivov farbami na textil na plátene Ekotašky

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Dobrovolnici našej organizácie sú mladežnici z našich táborov a akcii, ktorí odovzdávajú znalosti o tradíciách ďalej mladšej generácii. Chceme ich zapojiť do letných remeselných dielni a motivovať aj nových dobrovoľníkov na fb stránke a webe našej organizácie.

 

 

 


Rozpočet - 4 000 eur Hodnotenie členov DF - 81/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram