„Lepšie vonku a spolu, ako sám pred počítačom...“

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Občianske združenie - Szedres - Polgári Társulás

 

Názov projektu: „Lepšie vonku a spolu, ako sám pred počítačom...“

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kútniky

 

Stručná anotácia projektu: Občianske združenie Szedres bolo založené v roku 2016, ale jeho členovia sa zaoberajú so športom a kultúrou už viac ako 20 rokov. Pravidelme sa venujme deťom a mladým. Chceli by sme dosiahnuť rovnováhu medzi starým a novým. Robíme to hlavne organizovaním rôznych športových aktivít, ako napr. jazda na koni, lukostreľba, lukostreľba na koni, rôzne outdoorové hry, organizovanie remeselníckych dielní a letných táborov.

 

 

Popíšte svoj projekt: Naším cieľom je zachovanie tradícií, výchova detí a mladých k zdravému životnému štýlu a popri tom sa vrátiť k starým hodnotám. Naďalej by sme to chceli robiť formou každodenných aktivít u koní, v prírode, organizovaním školských výletov, organizovaním celodenných tréningov cez víkendy, ktoré by sme spojili so zaujímavími rozhovormi o hodnotách, a organizovaním denných táborov počas prázdnin.
Pomocou tohto projektu by sme chceli spojiť príjemné s užitočným: čiže chceli by sme naučiť deti a mladých (ktorí majú záujem) jazdiť na koni, strielať z luku a popri tom im rozprávať o našej kultúre, o hodnotách, o starých zvykoch, aby si vážili jeden druhého, aby boli navzájom tolerantný.
Členovia združenia sa zaoberajú so zachovaním tradícií više 20 rokov. Majú skúsenosť s formálnym ako aj neformálnym vzdelávaním a s rôznimi metódami, pomocou ktorých vzbudia záujem detí a mladých.
Vieme zo skúsenosti, že naši návštevníci u nás získané skúsenosti a vedomosti podávajú ďalej svojim rodičom a rovesníkom. Naše aktivity majú dopad aj na životné prostredie, lebo pri športovaní učíme deti aj na environmentálne hodnoty a na ochranu životného prostredia.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Využitím sociálnych sietí (Facebbok, e-mail, atď). Písaním článkov o našich aktivitách v regionálnych časopisoch. Zdieľaním informácií v miestnej káblovej televízii.

 

 

 


Rozpočet - 2 420 eur Hodnotenie členov DF - 75/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram